Aktuality

Chemická olympiáda, kat. B - školní kolo

Kategorie B je v letošním – jubilejním – 60. ročníku chemické olympiády posunuta oproti klasickém termínu březen/duben již na tento podzimní termín. Žáci si v rámci domácí části nastudovali témata ohledně kyseliny sírové, v organické části se zaměřili na různé typy izomerie. V laboratoři si o DOD vyzkoušeli stanovení HCl a octové kyseliny v jednom vzorku. Poslední části byl test školního kola obsahující jak úlohy ohledně sloučenin síry, tak i úlohy týkající se izomerie – např. na cyklohexanu.

Vítězem školního kola se stal Tomáš Mach, K2., na druhém místě skončil Jakub Žatecký, A2. a třetí místo obsadil Martin Velebil, F3. Celkem se zúčastnilo 9 žáků. Nejlepších 5 - tedy i Michal Voják, K3.B a Viktorie Došlá, K3.A - postoupí do krajského kola, které proběhne již ve čtvrtek 4. ledna. V rámci tohoto jubilejního ročníku vítězové krajských kol postoupí do národního kola, které se u této kategorie koná jednou za deset let.

Všem žákům blahopřejeme k dosaženým výsledkům. Podrobné výsledky jsou k dispozici v sekci ke stažení.


Dokumenty ke stažení

ChO B - výsledky .pdf (57.24 kB)