Aktuality

Chemická olympiáda, kat. E - školní kolo

Ve čtvrtek 9. listopadu proběhlo vyhlášení chemické olympiády kategorie E, která je určena žákům 3. a 4. ročníků. V letošním roce došlo k malé úpravě - sjednotily se úlohy teoretické části s kategorií A, ale u kategorie E zůstala větší váha na praktické části.

Úlohy domácí části žáci řešili během podzimu do kone října, poté žáci v laboratoři absolvovali 3 úlohy praktické části - organicou syntézu praracetamolu, poté ho i stanovovali netradiční metodou cerimetricky a vyzkoušeli si i instrumentální stanovení účinné látky v přípravku Zyrtec. Poslední částí byl test školního kola, který vychází z úloh domácí části.

Vítězem školního kola se stal Jaroslav Pošík, A3., na druhém místě skončil Theodor Kincl, A3. a třetí místo obsadila Lucie Řeháčková, F3. Celkem se zúčastnilo 5 žáků a podrobné výsledky jsou k nahlédnutí níže. 4 nejlepší žáci postoupí do krajského kola, které se bude konat na začátku prosince.


Dokumenty ke stažení

ChO E - výsledky .pdf (62.79 kB)