Aktuality

Výstražná stávka zaměstnanců školy

Většina zaměstnanců školy se rozhodla vstoupit do výstražné stávky dne 27. listopadu 2023 pod heslem: Nebojujeme za sebe, ale za naše děti. 

Důvody pro vstup do stávky: Vzdělávání musí přestat podléhat politikaření. Školy a rodiče jsou často v médiích vystavování nejrůznějším návrhům a úvahám, které neproběhly potřebnou odbornou diskuzí a přesto jsou z různých míst včetně MŠMT prezentovány.

Výdaje na vzdělávání nejsou dluhem, ale investicí do budoucnosti. Naše požadavky jsou legitimní - jde nám o udržení kvality vzdělávání našich dětí:

·     zabránit nekoncepčním zásahům do fungující vzdělávací soustavy;
·     zabránit škrtům v rozpočtu kapitoly školství na rok 2024;
·     nepřipustit, aby se platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 snížily.

Cíl stávky:
Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.  Nedostatek finančních prostředků ve školách by způsobil výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezení možnosti školy dělit třídy na skupiny, ve kterých je vzdělávání efektivnější, zvyšování počtu žáků ve třídách, omezování volitelných předmětů, ohrožení existence malotřídek. Zajistit, aby platy nepedagogických pracovníků a ostatních pedagogů v roce 2024 neklesly; aby z prostředků na platy nebyly uhrazovány dávky v nemoci.    

V pondělí 27.112023 nejsme schopni z personálních důvodů zajistit výuku žáků. Žáci budou čerpat volno k samostudiu.