Exkurze

Exkurze

Nedílnou součástí výuky jsou literárně-historické a odborné exkurze.

Literárně-historické exkurze doplňují a rozšiřují výuku všeobecně vzdělávacích předmětů a jsou zařazeny hlavně do 1. a 2. ročníku.

Odborné exkurze jsou zařazeny především do 2.,3. a 4. ročníku, doplňují výuku odborných předmětů. Jedná se o exkurze do výzkumných ústavů AV ČR, na pracoviště vysokých škol a do chemických podniků.

Každoročně jsou studenti seznámeni s plánem exkurzí.

Plán exkurzí pro školní rok 2020/2021:

Žáci: 

Praxe v Německu - Erasmus +, září 2019

22 vybraných žáků 4. ročníků naší školy se v září 2019  opět zúčastnilo  zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (2.9. - 15.9.2019)

Žáci: 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti 

Přihlásit se k odběru Exkurze