Počet otevíraných tříd

Od září 2021 plánujeme otevírat  čtyři třídy oboru vzdělávání:

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

se zaměřením:            
 

Syntéza a výroba léčiv
Forenzní analýza    
Klinická a toxikologická analýza

 

 

Přijímat budeme celkem 120 žáků (podle kapacity školy a výsledků přijímacího řízení). 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání s přihlédnutím k centrálně doporučené minimální hranici úspěšnosti testů jednotné přijímací zkoušky.

 

 

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti