Pospolu

 

 

POSPOLU – Podpora spolupráce škol a firem se zaměřením na odborné vzdělávání v praxi

 

 

Registrační číslo: CZ 1.07/4.1.00/33.0015

 

 

 

Název operačního programu: OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

 

 

Cíl a popis projektu:

Projekt realizuje Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy ve spolupráci s Národním ústavem pro vzdělávání, který zajišťuje naplnění jednotlivých klíčových aktivit. Cílem projektu POSPOLU je podpora spolupráce středních odborných škol a zaměstnavatelů, která povede k lepší přípravě absolventů škol, k prohloubení přípravy žáků v reálném pracovním prostředí a k hledání dalších možností spolupráce vedle odborného výcviku a odborné praxe. Hlavním cílem projektu je dospět k návrhům legislativních úprav, které spolupráci škol a firem usnadní a umožní její prohloubení.

V rámci oboru 28 Technická chemie a chemie silikátů partnerství realizuje

Masarykova střední škola chemická - partnerství č. 27

ve spolupráci s následujícími partnery

Mikrobiologický ústav AV ČR, v. v. i. (www.biomed.cas.cz);
Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR, v. v. i. (www.jh-inst.cas.cz);
Ústav makromolekulární chemie AV ČR, v. v. i (www.imc.cas.cz);
Výzkumný ústav maltovin Praha, s. r. o. (www.vumo.cz)

v modulech Odborná praxe a Využití odborníků z praxe v období od června 2014 do března 2015. Projekt POSPOLU se zároveň snaží zavést do praxe prvky a zásady, které napomohou vylepšit spolupráci školy a firem, a tím podpoří kvalitu přípravy žáků na budoucí povolání. Jedním z výstupů projektu je ECVET (Evropský systém pro přenos kreditů v odborném vzdělávání), který bude založen na dohodě školy a firmy a podpoří učební mobilitu žáků, která může mít následně přesah i do mezinárodního prostředí. Velmi aktivním parnerem je zejména ÚFCJ JH AV ČR v. v. i., což je patrné i na ústavním webu zde.

 

Závěrečná konference 14. 5. 2015

Konference se za naše partnerství zúčastnilo 5 zástupců - koordinátorka Ing. Zita Valentová, garant firmy (VÚMO) Ing. Stanislava Rollová, oba nominovaní instruktoři Mgr. Monika Klusáčková a Jan Karl, dále žák 4. ročníku Jiří Barták. Po naší prezentaci o přispění výzkumných ústavů v projektu (foto) a dalších příspěvcích převzali instruktoři své ceny. Více informací na webu NÚV.

 

Všem garantům a instruktorům děkujeme.

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti