Partnerské vysoké školy a ústavy AV ČR

Dlouhodobě spolupracujeme s vysokými školami a ústavy AV ČR v oblasti odborného vzdělávání našich studentů. S vysokými školami se dále spolupodílíme na přípravě nových učitelů chemie.

Naše škola má statut:

  • Fakultní škola přírodovědecké fakulty Univerzity Karlovy v Praze
  • Fakultní škola Vysoké školy chemicko-technologické v Praze

 

Spolupráce na mezinárodní úrovni

Škola je členem EUROPEAN CHEMISTRY THEMATIC NETWORK -  ECTN (Projekt byl ukončen a nahrazen projektem EC2E2N)

Škola je také členem EUROPEAN CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION NETWORK - EC2E2N (Projekt byl ukončen závěrečnou konferencí v roce 2015)

 

Odborná činnost

V rámci přípravy na povolání umožňujeme některým našim studentům odbornou přípravu ve spolupráci s VŠ a ústavy AV ČR. Tato možnost je nabízena našim nejlepším žákům, kteří mají zájem o hlubší studium svého oboru. Jde o poměrně časově náročnou činnost, kdy žáci provádějí rozsáhlejší měření a vyhodnocení naměřených dat. Své výsledky prezentují každoročně v listopadu na Studentské odborné konferenci.

V této oblasti spolupracujeme zejména s těmito institucemi:

Dlouhodobě spolupracujeme také s Ústavem makromolekulární chemie AV ČR, kde pořádáme naši pravidelnou Studentskou odbornou konferenci.

Pedagogické praxe studentů učitelství na naší škole

V rámci této spolupráce umožňujeme posluchačům vysokých škol realizaci pedagogických praxí v odborných předmětech na naší škole.

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti