Projekt ECHO

Projekt ECHO - elektronické opory pro výuku chemie

Naše škola byla partnerem dvouletého projektu "Studijní opory pro studium základních chemických předmětů na
středních školách" , který koordinovala VŠCHT Praha. Projekt byl financován z ESF JPD 3.1 a úspěšně
ukončen v roce 2007. Více o projketu na http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/ .

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti