Třídní schůzky

Vážení rodiče,

těší nás, že si Vaše děti vybraly právě naši školu. Vstup na střední školu je pro ně závažným krokem do budoucího života a byli bychom rádi, aby tato zásadní změna pro ně proběhla co možná nejlépe.

Studium na střední škole vyžaduje od studentů v zásadě odlišný přístup než vzdělávání na škole základní. Spočívá především v průběžné přípravě a zodpovědném postoji.

Změna školy je pro každého žáka náročná, přináší nejen nové prostředí, nové podněty, nové kontakty s vrstevníky, ale i jiný přístup vyučujících, kteří očekávají od studentů samostatnost a aktivitu.

Střední škola přináší pro mnohé žáky určitou nepříjemnost v podobě zhoršeného prospěchu. Je to poměrně běžný průvodní jev, s nímž se potýkáme všichni – studenti, vy rodiče i my učitelé. Důležité ovšem je, aby žáci řešení svých nesnází neodkládali a snažili se tento stav změnit k lepšímu hned při počátečních obtížích. Ze strany vyučujících mohou očekávat vstřícnost, pochopení i pomoc.

K předcházení či případnému řešení rozmanitých problémů jistě přispěje i snadná komunikace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím e-mailu. Zároveň jako zákonní zástupci máte možnost kdykoli se informovat o prospěchu Vašich dětí přes systém Bakaláři.

Věříme, že studium bude pro Vaše děti přínosné a že se jim ho podaří zvládnout bez zásadních obtíží.

 

Vedení školy

 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2021/22

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

 

Jsou naplánované na 8. září 2021 od 17:00 h. Na programu jsou zejména základní informace o studiu na naší škole a předání přístupových údajů k elektronickému informačnímu systému.

 

Třídní schůzky v 1. čtvrtletí 

Jsou určeny všem rodičům a zákonným zástupcům žáků. Na programu jsou obecné informace o průběhu studia i konkrétní informace o jednotlivých žácích a konzultace s vyučujícímí.

 

Termín: 10. listopadu 2021 od 17:30 hodin v kmenových učebnách tříd.

 

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí

Jsou určeny všem rodičům a zákonným zástupcům žáků. Na programu jsou obecné informace o průběhu studia i konkrétní informace o jednotlivých žácích a konzultace s vyučujícímí.

 

Termín: 23.března. 2022 v kmenových učebnách tříd.

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti