Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ostatní: 
Žáci: 

č.j. MSSCH/2020/0778 ze dne 11.9.2020

 

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - (školský zákon) byla stanovena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie takto:

 

1. Zkouška z českého jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí. Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku najdete zde

2. Zkouška z anglického jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí. Okruhy pro ústní zkoušku najdete zde

3. Zkouška z hlavního odborného předmětu (analytická chemie pro zaměření A a K, chemická technologie pro zaměření F) konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

4. Praktická zkouška z hlavního odborného předmětu konaná formou písemné a praktické zkoušky nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

5. Zkouška z volitelného odborného předmětu podle níže uvedeného přehledu.

6. Žák si může v rámci profilové zkoušky zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, nemůže však konat stejnou zkoušku jako z povinného předmětu.

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření klinická a toxikologická analýza (A4.)
1. Český jazyk - podrobnosti zde Písemná práce a ústní zkouška
2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření syntéza a výroba léčiv (F4.)
1.  Český jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - chemická technologie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z chemické technologie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) analytické chemie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření forenzní analýza (K4.)
1. Český jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti