Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2020/2021

Ostatní: 
Žáci: 

Náhradní (opravný) termín PMZ:19.5. a 20.5.2021

č.j.MSSCH/2021/0681

 

Organizační zajištění praktických MZ najdete zde

 

č.j.MSSCH/2021/0578 ze dne 18.3.2021

Vzhledem k nepříznivé epidemiologické situaci MŠMT provedlo další úpravy maturitní zkoušky v jarním (i v podzimním) termínu 2021.

Na základě nově vydaného opatření obecné povahy s č. j. MSMT-3267/2021-3 ke konání maturitní zkoušky se upravují podmínky konání profilových zkoušek z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka takto:

Žák posledního ročníku vzdělávání ve školním roce 2020/2021 přihlášený k maturitní zkoušce v jarním zkušebním období nemusí konat ústní zkoušku z českého jazyka a literatury a z cizího jazyka, pokud si jej zvolil ve společné části. Žák se však může rozhodnout, že tyto zkoušky vykoná. Žák se může rozhodnout, že vykoná dobrovolně jen zkoušku z českého jazyka a literatury nebo jen zkouškou z cizího jazyka, případně obě.

Pokud se žák rozhodne zkoušku vykonat, písemně o tom informuje ředitele školy, a to nejpozději do 30. dubna 2021.

 

Přihlášku k nepovinné ústní maturitní zkoušce pro jarní zkušební období 2021 najdete zde

 

  1. Školní seznam literárních děl pro nepovinnou ústní zkoušku z českého jazyka a literatury najdete zde

 

  2. Okruhy pro nepovinnou ústní zkoušku z anglického jazyka najdete zde

 

Hodnocení profilové části MZ najdete zde.

 

č.j. MSSCH/2021/0101 ze dne 9.2.2021

 

V souladu s ustanovením § 184a odst.4 písm. a) a b) zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v souladu s ustanovením § 171 a násl. zákona č.500/2004 Sb., správní řád byla stanovena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie.

Na základě opatření obecné povahy Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy z 29.1. 2021,
č.j.: MSMT-3267/2021-1 byla aktualizována takto:

 

1. Zkouška z českého jazyka konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku najdete zde

2. Zkouška z anglického jazyka konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Okruhy pro ústní zkoušku najdete zde

3. Zkouška z hlavního odborného předmětu (analytická chemie pro zaměření A a K, chemická technologie pro zaměření F) konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí. Okruhy pro ústní zkoušku najdete v tabulce, viz níže. 

4. Praktická zkouška z hlavního odborného předmětu konaná kombinovanou formou písemné a praktické zkoušky nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. V rámci praktické části zkoušky žáci provedou zpracování a vyhodnocení vylosovaných zadaných experimentálních dat z těchto úloh či metod: pro třídy A4.,K4.A,K4.B a pro třídu F4.

Písemnou zkoušku píší všichni žáci ručně (perem, propisovací tužkou) na listy papíru, praktickou zkoušku (vyhodnocení zadaných naměřených dat) zpracovávají na počítačích.

5. Zkouška z volitelného odborného předmětu podle níže uvedeného přehledu.

6. Žák si může v rámci profilové zkoušky zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, nemůže však konat stejnou zkoušku jako z povinného předmětu.

Hodnocení profilových zkoušek bude zveřejněno po jejich schválení maturitní komisí.

Povolené pomůcky najdete zde.

Zaměření klinická a toxikologická analýza (A4.)
  Zkušební oblast Forma
1. Český jazyk Ústní zkouška
2. Anglický jazyk 

Ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška
Zaměření syntéza a výroba léčiv (F4.)
  Zkušební oblast Forma
1.  Český jazyk

Ústní zkouška

2. Anglický jazyk 

Ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - chemická technologie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z chemické technologie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) analytické chemie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

Zaměření forenzní analýza (K4.)
  Zkušební oblast Forma
1. Český jazyk 

Ústní zkouška

2. Anglický jazyk 

Ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

č.j. MSSCH/2020/0778 ze dne 11.9.2020

 

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - (školský zákon) byla stanovena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie takto:

 

1. Zkouška z českého jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí. Školní seznam literárních děl pro ústní zkoušku najdete zde

2. Zkouška z anglického jazyka konaná formou písemné práce a ústní zkouškou před zkušební maturitní komisí. Okruhy pro ústní zkoušku najdete zde

Písemné práce píší intaktní žáci ručně (perem, propisovací tužkou) na listy papíru. Žáci s PUP píší písemnou práci na PC, pokud je to uvedeno v doporučení školského poradenského zařízení.

3. Zkouška z hlavního odborného předmětu (analytická chemie pro zaměření A a K, chemická technologie pro zaměření F) konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

4. Praktická zkouška z hlavního odborného předmětu konaná formou písemné a praktické zkoušky nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí. Písemnou zkoušku píší všichni žáci ručně (perem, propisovací tužkou) na listy papíru. 

5. Zkouška z volitelného odborného předmětu podle níže uvedeného přehledu.

6. Žák si může v rámci profilové zkoušky zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, nemůže však konat stejnou zkoušku jako z povinného předmětu.

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření klinická a toxikologická analýza (A4.)
1. Český jazyk - podrobnosti zde Písemná práce a ústní zkouška
2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření syntéza a výroba léčiv (F4.)
1.  Český jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - chemická technologie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z chemické technologie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) analytické chemie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření forenzní analýza (K4.)
1. Český jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

2. Anglický jazyk - podrobnosti zde

Písemná práce a ústní zkouška

3. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
4.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
5.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
6. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 5, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti