Přijímací zkouška 8.6.2020

Ostatní: 

Milí uchazeči, těšíme se na vás. Pro hladký průběh zkoušky připomínáme:

1) Přijďte s dostatečnou časovou rezervou. Od 6:45 mohou vstupovat do budovy uchazeči z rizikových skupin, od 7 hod ostatní. Pozor! Po začátku zkoušky, tj.8:30 již není vstup možný.   Počítejte se zdržením u vchodu.
2) Dodržujte stanovené rozestupy, v budově mějte roušku atd.

3) U vchodu předložíte: Průkaz totožnosti (tj. OP-pokud máte, další možnosti jsou-pas, platná legitimace MHD nebo jiná prokazatelná s fotografií). V případě, že žádný takový doklad nemáte, předložíte rodný list + OP rodiče, který žáka doprovodí. Ostatní rodiče nemají do budovy přístup, rozlučte se prosím venku! Dále předložíte
pozvánku k přijímací zkoušce a odevzdáte vyplněné čestné prohlášení o neexistenci příznaků infekčního virového onemocnění.

4) Po změření teploty a dezinfekci rukou jděte ihned do své učebny (její číslo máte na pozvánce).

 Více informací naleznete na http://www.mssch.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni