Přijímací řízení- informace pro uchazeče o studium

Ostatní: 

Dne 13.5. 2020 byla elektronicky odeslána pozvánka (z Cermatu) k jednotné přijímací zkoušce uchazečům, kteří uvedli mail v přihlášce.

Pozvánku a další materiály obdrží všichni uchazeči i v tištěné podobě.  Odeslání proběhne v pondělí 18. 5. 2020. V případě, že nebude zásilka doručena, kontaktujte prosím kancelář školy.

Více informací o zkoušce na http://www.mssch.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti