Přijímací řízení- 2. kolo-informace

Ostatní: 

MSŠCH nebude vypisovat 2. kolo přijímacího řízení. Máme 230 uchazečů a přijímáme 90 žáků.