Školská rada

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 30. 11. 2020

 

1. Zástupci zřizovatele

Bc. Markéta Kučerová

- jmenována usnesením Rady hl. m. Prahy č. 3038 ze dne 21. 12. 2020

Ing. Viktor Janouškovec

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2687 ze dne 16. 10. 2018 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 13. 11. 2020
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 13. 11. 2020

David Žofka (absolvent 2020)

Michal Záhora (žák K4.A)

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

 

Zápis z jednání Školské rady MSŠCH ze dne 30. listopadu 2020

 

Školská rada s ohledem na vládou vyhlášený nouzový stav související s epidemickou situací se konala formou videokonference svolanou panem ředitelem prostřednictvím MS Teams.

 

Přítomni:

 

 • členové rady: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., Ing. Viktor Janouškovec, Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, David Žofka, Michal Záhora
 • host: Ing. Jiří Zajíček

 

Na úvod videokonference pan ředitel Zajíček vysvětlil situaci s volbou členů do školské rady. Původně stanovený termín na 1. dubna 2020 byl pro vyhlášený nouzový stav zrušen. Následně byl stanoven nový termín 11. listopadu 2020, tj. v den konání třídních schůzek pro zajištění dostatečného počtu voličů. Opětovně byl vyhlášen nouzový stav a prezenční forma hlasování nebyla možná, proběhlo tedy hlasování přes ankety v systému Bakaláři v týdnu od 9. do 13. listopadu 2020. Oprávnění voliči byli osloveni přes komunikační systém Komens a ankety byly anonymní.

 • Výsledky hlasování:
  • členy rady za pedagogické pracovníky školy byli zvoleni Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková s účastí 87,5 % oprávněných voličů;
  • členy rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky byli zvoleni David Žofka (absolvent 2020) a Michal Záhora (žák K4.A) s účastí 59,5 % oprávněných voličů.
 • Na základě vyhlášených výsledků svolal pan ředitel Zajíček školskou radu formou videokonference na 30. listopadu 2020.

 

Projednávané body:

 

 • volba předsedy Školské rady MSŠCH
  • Mgr. Veverková navrhla na funkci předsedy opětovně paní Mgr. Mlynářovou
  • hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

 

 • seznámení nových členů s Jednacím řádem školské rady
  • hlasování: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

 

 • informace pana ředitele ke stávající situaci ve škole:
  • dodatek školního řádu upravil pravidla pro výuku v distančním režimu;
  • distanční forma výuky přes MS Teams byla vedena od počátku uzavření školy v upravené verzi rozvrhu – některé hodiny byly vedeny on-line, jiné byly nahrazeny úkoly k samostatné práci žáků;
  • praktická výuka zpočátku vedená prezenčně byla po úplném uzavření školy nahrazena úkoly k samostatné práci žáků;
  • žáci úkoly odevzdávali ve stanoveném termínu prostřednictvím MS Teams, případně Moodle;
  • celkově bylo distančně odučeno přes 90 % učiva, nerealizace praktické výuky může mít dopad na počet úloh, které bude možné použít v rámci praktické maturitní zkoušky;
  • písemné, ústní a praktické maturitní zkoušky budou realizované školou, státní část v režii Cermatu bude obsahovat pouze didaktické testy.

 

Přílohy:

 

 • Jednací řád Školské rady MSŠCH

 

V Praze dne 30. listopadu 2020                                                        Zapsala: Mlynářová

 

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 30. 11. 2020

 

1. Zástupci zřizovatele

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 107 ze dne 16. 1. 2018

Ing. Viktor Janouškovec

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2687 ze dne 16. 10. 2018 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 13. 11. 2020
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 13. 11. 2020

David Žofka (absolvent 2020)

Michal Záhora (žák K4.A)

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

 

Úprava formy hlasování

S ohledem na aktuální epidemickou situaci není možne organizovat volby do školské rady prezenční formou.

Hlasování proto proběhne přes ankety systému Bakalři v týdnu od 9.11. 2020. Všichni oprávnění voliči budou osloveni přes komunikační systém Komens. Prosíme o aktivní účast zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků.

 

Vyhlášení náhradního termínu voleb do školské rady

 

Volby do školské rady proběhnou 11. listopadu 2020.

Více podrobností zde.

Kandidáti do školské rady zde

Volby členů školské rady za ped. pracovníky zde

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zde

 

Vyhlášení voleb do školské rady

 

S ohledem na aktuální situaci se volby do školské rady 1.4.2020 nekonají, náhradní termín bude stanoven podle okolností. 

 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 0330 ze dne 22.3.2005 zřídila s  účinností od 1.4.2005 školské rady na školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Školská rada má celkem šest členů. Funkční období rady jsou tři roky.

Současní členové školské rady byli zvoleni v roce 2017. Proto v tomto roce končí jejich funkční období.

V souladu s § 167 odst. 4 školského zákona je nutné zajistit řádné uskutečnění voleb nových členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty (2 členové)  a dále za pedagogické pracovníky školy (2 členové). Další dva členové rady budou jmenováni zřizovatelem.

 

Volby do školské rady proběhnou ve středu, 1.4. 2020 odpoledne.

 

Kandidáti do školské rady zde

Volby členů školské rady za ped. pracovníky zde

Volby členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky zde

Další podrobnosti zde.

 

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 20. 6. 2017

 

1. Zástupci zřizovatele

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 107 ze dne 16. 1. 2018

Ing. Viktor Janouškovec

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2687 ze dne 16. 10. 2018 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 5. 4. 2017
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 5. 4. 2017

Adam Rybka

Rebecca Šturmová

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

 

 

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 20. 6. 2017.

 

1. Zástupci zřizovatele

 

prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc.

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 107 ze dne 16. 1. 2018

RNDr. Viktor Cais

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2049 ze dne 25. 8. 2015 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 5. 4. 2017
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 5. 4. 2017

 

Adam Rybka

Rebecca Šturmová

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

 

                                      

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 20. 6. 2017.

 

1. Zástupci zřizovatele

 

prof. RNDr. Jiří Hudeček

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1513 ze dne 24. 6. 2014

RNDr. Viktor Cais

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2049 ze dne 25. 8. 2015 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 5. 4. 2017
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 5. 4. 2017

 

Adam Rybka

Rebecca Šturmová

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.

 

Zápis z jednání Školské rady MSŠCH ze dne 20. října 2017

 

Přítomni:

-          členové rady: prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., RNDr. Viktor Cais Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, Adam Rybka, Rebecca Šturmová

 

Nepřítomni:

-          0

 

Projednávané body per rollam:

-          projednání a schválení Výroční zprávy MSŠCH za školní rok 2016/2017 per rollam –  6 pro, 0 proti, 0 se zdržel, tj. schváleno

 

Přílohy:

-           písemná vyjádření bez připomínek od členů rady k Výroční zprávě

 

 

V Praze dne 20. 10. 2017    

 

Zápis z jednání Školské rady MSŠCH ze dne 9. října 2017

 

Přítomni:

-          členové rady prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc, RNDr. Viktor Cais,

-          Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, Adam Rybka, Rebecca Šturmová

 

Nepřítomni:

-          0

 

Projednávané body per rollam:

-          vyjádření k žádosti zaslané z Odboru školství a mládeže HMHP k působnosti ředitele ing. Jiřího Zajíčka, jemuž končí funkční období dne 31. 7. 2018.

 

o   hlasování per rollam: 6 pro, 0 proti, 0 se zdržel – jednomyslně schváleno

 

Program na příští schůzi:

-          projednání Výroční zprávy

 

 

V Praze dne 9. 10. 2017                                                       

 

 

Zápis z jednání Školské rady MSŠCH ze dne 20. června 2017

 

Přítomni:

-          členové rady prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc, Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, Adam Rybka, Rebecca Šturmová

 

-          host Ing. Jiří Zajíček

 

Nepřítomni:

-          RNDr. Viktor Cais

 

 

Projednávané body:

-          volba předsedy Školské rady MSŠCH

o   ing. Jiří Zajíček navrhl paní Mgr. Magdalenu Mlynářovou

o   hlasování: 4 pro, 0 proti, 1 se zdržel – schváleno

-          seznámení nových členů s Jednacím řádem školské rady

-          seznámení nových členů s činností školské rady dle ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

-          projednání změny Školního řádu platného od 1. 9. 2017

o   hlasování: 5 pro, 0 proti, 0 se zdržel – schváleno

 

 

Program na příští schůzi:

-          projednání Výroční zprávy

 

 

V Praze dne 20. 6. 2017                                    

 

Oznámení o přípravě voleb 2017

 

Rada hlavního města Prahy svým usnesením č. 0330 ze dne 22.3.2005 zřídila s  účinností od 1.4.2005 školské rady na školách zřizovaných hlavním městem Prahou. Školská rada má celkem šest členů. Funkční období rady jsou tři roky.

Současní členové školské rady byli zvoleni v roce 2014. Proto v tomto roce končí jejich funkční období.

V souladu s § 167 odst. 4 školského zákona je nutné zajistit řádné uskutečnění voleb nových členů školské rady za zákonné zástupce nezletilých žáků a zletilé žáky a studenty (2 členové)  a dále za pedagogické pracovníky školy (2 členové). Další dva členové rady budou jmenováni zřizovatelem.

Více podrobností najdete zde.

 

Výsledky voleb 2017 do školské rady

najdete zde

 

 

Složení školské rady

 

Předseda školské rady:
 

Mgr. Magdalena Mlynářová, zvolena na zasedání školské rady dne 17. 6. 2014.

 

1. Zástupci zřizovatele

 

Prof. RNDr. Jiří Hudeček

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 1513 ze dne 24. 6. 2014

RNDr. Viktor Cais

- jmenován usnesením Rady hl. m. Prahy č. 2049 ze dne 25. 8. 2015 


 

2. Zástupci pedagogických pracovníků

– zvoleni dne 9. 4. 2014
Mgr. Magdalena Mlynářová

Mgr. Markéta Veverková

 

 

3. Zástupci zletilých žáků a zákonných zástupců nezletilých žáků
– zvoleni dne 9. 4. 2014

 

Marek Hrdlička

Karolína Kordačová

 

Školská rada byla ustavena usnesením Rady hl. m. Prahy č. 0330 ze dne 22. 3 . 2005 s účinností od 1. dubna 2005. Funkční období členů rady je tři roky.


Jednací řád školské rady
Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

zřízené dne 1. dubna 2005
usnesením Rady hlavního města Prahy č. 0330 ze dne 22. 3. 2005

 

Čl. 1
Školská rada vykonává své působnosti podle § 167 a § 168 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), a v souladu s Volebním řádem pro volbu členů školské rady, vydaným usnesením Rady HMP č. 0330 ze dne 22. 3. 2005

Čl. 2
Školská rada se schází ke svým zasedáním podle potřeby, nejméně však dvakrát ročně. Termíny zasedání se stanoví s ohledem na působnosti školské rady stanovené zákonem. Zasedání školské rady svolává předseda školské rady, popřípadě místopředseda školské rady. Ředitel školy má právo požádat školskou radu zastoupenou předsedou nebo místopředsedou v odůvodněných případech o svolání mimořádného zasedání školské rady. Na základě této žádosti je mimořádné zasedání školské rady svoláno do 15 dnů. Podklady pro jednání školské rady zajišťují členové školské rady a ředitel školy, pokud ho o to školská rada požádá. Jedná se zejména o ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon).

Čl. 3
Program jednání navrhuje předseda školské rady. Vychází přitom z povinností uložených školské radě zákonem, z podnětů a návrhů zákonných zástupců nezletilých žáků a zletilých žáků a studentů, z podnětů a návrhů členů školské rady a z podnětů a návrhů ředitele nebo zřizovatele školy. Školská rada jedná podle programu a plánu práce, který schválí na návrh předsedy školské rady nebo jiného člena školské rady. V úvodu jednání projedná školská rada kontrolu plnění úkolů a informace jednotlivých členů školské rady, popřípadě ředitele školy nebo jím pověřeného zástupce, pokud je přizván k jednání školské rady. V dalším průběhu se projednávají nové návrhy jednotlivých členů školské rady.

Čl. 4
Školská rada se usnáší nadpoloviční většinou všech členů školské rady při schvalování materiálů podle ustanovení § 168 odst.1 písm. b) až d), f) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon). V ostatních případech se usnáší školská rada většinou přítomných členů školské rady. Při rovnosti hlasů rozhoduje hlas předsedy školské rady. O průběhu zasedání se pořizuje zápis, který obsahuje i záznam o přijatých usneseních a o průběhu a výsledku hlasování.

Čl. 5
Nejméně jednou ročně školská rada informuje zákonné zástupce žáků školy, žáky školy, pracovníky školy a zřizovatele školy o své činnosti za uplynulé období. Součástí této informace jsou výsledky a průběh schvalování návrhu rozpočtu školy, výroční zprávy školy, zprávy o hospodaření školy a o projednávaných návrzích na školní vzdělávací programy anebo jiné koncepční záměry rozvoje školy.

Čl. 6
Změny, doplňky nebo vydání nového jednacího řádu podléhají schválení školskou radou.

Čl. 7
Tento jednací řád nabývá účinnosti dnem 10. 4. 2006


Zápis z jednání Školské rady MSŠCH

 

Přítomni:

-         členové rady T. Konečný, J. Koptišová, prof. Ing. F. Liška, CSc., Mgr. R. Vojtíšková

Nepřítomna:

-         O. Agafonová

 

Projednávané body:

-         Výroční zpráva MSŠCh za šk. rok 2008 - 2009 - jednomyslný souhlas přítomných

-         informace o nově připravované verzi ŠVP

 

 V Praze 27. 10. 2009                                          

   


Zápis z jednání Školské rady MSŠCH

 

Přítomni:

   -   členové rady J. Koptišová, prof. Ing. F. Liška, CSc., Mgr. R. Vojtíšková

 

Projednávané body:

   -   projednání Školského vzdělávacího programu MSŠCH platného od šk. r. 2010/2011 – jednomyslné schválení

 

V Praze 28. 6. 2010                                 

                                                                            


Zápis z jednání Školské rady MSŠCH

 

Přítomni:

   -   členové rady J. Koptišová, prof. Ing. F. Liška, CSc., Mgr. R. Vojtíšková

 

Projednávané body:

   -   projednání Výroční zprávy MSŠCH za r. 2009/2010 – jednomyslné schválení

   -   projednání nového Školního řádu MSŠCH platného od 1. 11. 2010 – jednomyslné schválení

 

V Praze 20. 10. 2010


 

Zápis z jednání Školské rady MSŠCH dne 15. 6. 2011

 

Přítomni:

- členové rady prof. Ing. František Liška, CSc., Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, Jan Šaršoun, Martin Peter

- host Ing. Jiří Zajíček

Nepřítomni:

- Mgr. Jiří Dienstbier

 

Projednávané body:

- volba předsedy Školské rady MSŠCH – zvolena Mgr. Magdalena Mlynářová – jednomyslné schválení

- seznámení nových členů s Jednacím řádem školské rady

-  seznámení nových členů s činností školské rady dle ustanovení § 168 odst. 1, písm. a) až h) zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon)

 

Program na příští schůzi:

-         připomínky k Jednacímu řádu školské rady

-         projednání Výroční zprávy MSŠCH za školní rok 2010/2011

 

 

V Praze dne 15. 6. 2011                                                        Zapsala: Mlynářová


Zápis z jednání Školské rady MSŠCH dne 12. 11. 2014

 

Přítomni:

členové rady Prof. RNDr. Jiří Hudeček, CSc., Mgr. Magdalena Mlynářová, Mgr. Markéta Veverková, Marek Hrdlička, Karolína Kordačová

host Ing. Jiří Zajíček

 

Projednávané body:

projednání změn ve školním řádu platném od 1. 12. 2014 – jednomyslné schválení

 

Přílohy:

prezenční listina

Školní řád platný od 1. 12. 2014

 

V Praze dne 12. 11. 2014                                                     Zapsala: Mlynářová

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti