Povinně zveřejňované údaje

Označení a uvozovací text Obsah položky
1. Název Masarykova střední škola chemická, Praha 1, Křemencova 12

Používané zkratky:
MSŠCH, Masarykova SŠ chemická

2. Důvod a způsob založení Příspěvková organizace založená zřizovací listinou vydanou Zastupitelstvem hlavního města Prahy.
 
Organizace poskytuje vzdělávání ve vzdělávacích programech v oborech vzdělání vedoucích k dosažení středního vzdělání s maturitní zkouškou. Součástí organizace je školní jídelna, která zajišťuje školní stravování a závodní stravování.
 
Zřizovací listinu a Rozhodnutí o zařazení do školského rejstříku si lze vyžádat v listinné podobě k nahlédnutí v úředních hodinách v sekretariátu ředitele školy.

 

3. Organizační struktura Organizační řád
4. Kontaktní spojení
4.1 Kontaktní poštovní adresa

Masarykova střední škola chemická

Křemencova 179/12
Praha 1 - Nové město

116 28

4.2 Adresa úřadovny pro osobní návštěvu

Sekretariát školy, 2. patro
 

Křemencova 179/12
Praha 1 - Nové město

116 28

4.3 Úřední hodiny

pracovní dny od 8.00 do 15.00 (polední přestávka od 12.00 do 12.30)

4.4 Telefonní čísla Kontakty
4.5 Čísla faxu nepoužívá se
4.6 Adresa internetové stránky http://www.mssch.cz
4.7 Adresa e-podatelny info@mssch.cz
4.8 Další elektronické adresy

Všeobecná adresa: info@mssch.cz

Školní jídelna: jidelna@mssch.cz

Ředitel školy: reditel@mssch.cz

Zástupci ředitele: zastupce@mssch.cz

Další adresy: http://www.mssch.cz/kontakty/zamestnanci

5. Případné platby lze poukázat

Hlavní účet školy:    3256032309/0800

Účet školní jídelny:  030015-3256032309/0800

6. IČ 70837902
7. DIČ CZ70837902
8. Dokumenty
8.1 Seznamy hlavních dokumentů http://www.mssch.cz/o-skole/dulezite-dokumenty
8.2 Rozpočet

http://www.praha.eu/jnp/cz/o_meste/finance/rozpocet/rozpocet_na_rok_2016/schvaleny_rozpocet_vlastniho_hlavniho.html

Pro rok 2016

9. Žádosti o informace Poskytování informací
10. Příjem žádostí a dalších podání Poskytování informací
11. Opravné prostředky Poskytování informací
12. Formuláře http://www.mssch.cz/zaci/formulare
13. Popisy postupů -návody pro řešení životních situací Životní situace související se školou a jejich řešení jsou na Portálu veřejné správy.
14. Předpisy
14.1 Nejdůležitější používané předpisy Zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), v platném znění
Vyhláška č. 13/2005 Sb., o středním vzdělávání a vzdělávání v konzervatoři, v platném znění
Vyhláška č. 10/2005 Sb., o vyšším odborném vzdělávání, v platném znění
Zákon č. 500/2004 Sb., správní řád, v platném znění
Zákon 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě, v platném znění

Nebo: Poskytování informací  (tam jsou také uvedené)

Zákony a vyhlášky jsou dostupné v plném znění na adrese http://portal.gov.cz/app/zakony/.

14.2 Vydané právní předpisy http://www.mssch.cz/o-skole/dulezite-dokumenty
15. Úhrady za poskytování informací
15.1 Sazebník úhrad za poskytování informací Poskytování informací
15.2 Usnesení nadřízeného orgánu o výši úhrad za poskytnutí informací -
16. Licenční smlouvy
16.1 Vzory licenčních smluv -
16.2 Výhradní licence -
17. Výroční zpráva podle zákona č. 106/1999 Sb Výroční zprávy
18. Informace o zpracovávaných osobních údajích

Informace o tom, které osobní údaje jsou o jednotlivých subjektech osobních údajů (žáci a jejich zákonní zástupci,

zaměstnanci, smluvní partneři) zpracovávány, jsou k nahlédnutí v kanceláři školy a zde:

 

19. Pověřenec (DPO) dle nařízení EU 2016/679 (GDPR)

Mgr. Eva Šmídová

Moore Czech Republic

Karolinská 661/4

186 00 Praha 8

M: +420 777 291 068

T:  +420 227 031 495

email: consultant@moore-czech.cz

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti