Další termín na předání učebnic angličtiny

Ostatní: 

pro druhý ročník je v pondělí 13:30-14:30.