CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ - HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2018/2019 (7. ročník)

 

CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ - HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2018/2019 (7. ročník)

 

 

3. kolo - 21. února 2019

Ve čtvrtek 21. února 2019 proběhlo 3. (laboratorní) kolo, do něhož postoupilo 30 nejlepších po 2. kole. V laboratoři si žáci vyzkoušeli práci s odměrnými baňkami a pyknometrem. Jejich úkolem bylo zjistit hustotu známých roztoků, a poté ze závislosti zjistit i hustotu neznámého vzorku. Práce v laboratoři trvala žákům 100 minut. Poté se přesunuli do učebny, kde si již v klidu vyslechli přednášku proděkanky PřF UK doc. RNDr. Markéty Martínkové, Ph.D. na téma Chemická válka v přírodě (úvod do xenobiochemie). Po přednášce proběhlo slavnostní vyhlášení soutěže, každý z účastníků obdržel jako cenu batůžek a kádinku s uchem. V celkovém hodnocení došlo k výrazným posunům oproti 2. kolu. Na prvním místě skončila Ema Košťálová (První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100), 2. místo obsadil Jakub Čarnogurský (ZŠ Jižní předměstí Rokycany) a 3. byl Maxim Galcev (ZŠ Praha 4, Donovalská). Vítězům gratulujeme! Do celostátního kola posttupují ještě další dva soutěžící - na 4. místě Magda Mazačová (ZŠ Čelákovice, J. A. Komenského 414) a na 5. místě Jakub Heřmánek (ZŠ Praha 10, Gutova 39/1987).

 

Fotogalerie - 3. kolo

 

 

2. kolo - 13. prosince 2018

2. kolo soutěže se uskutečnilo ve čtvrtek 13. prosince 2018. Do 1. (školního) kola se zapojilo 139 základních škol a celkem 2704 žáků. 2. kolo absolvovalo 348 žáků z 126 škol z krajů Praha, Středočeského, Jihočeského, Plzeňského, Libereckého a Královehradeckého. Na žáky byl připraven test, na který měli 70 minut, test obsahoval různé části - osmisměrku, různé doplňovačky, rovnice, názvosloví. Po testu žáci měli možnost si poslechnout buď přednášku RNDr. Luďka Míky, Ph.D. (PřF UK) o historii periodické tabulky prvků a zajímavostech s ní spojených, nebo přednášku s praktickou ukázkou našich bývalých žáků Martina Petera (MAKALU fireworks) a Petra Palivce na téma Ohňostroje.

Nejlépe si se všemi úlohami poradila Jolana Štenglová (ZŠ a MŠ Červený vrch), na 2. místě skončila Ema Košťálová (První jazyková základní škola v Praze 4, Horáčkova 1100) a 3. se umístil Maxim Galcev (ZŠ Praha 4 - Donovalská 1684). Nejlepších 30 žáků z 2. kola postupuje do 3. kola, které se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019.

Pro žáky byla také vyhlášena doprovodná soutěž, tentokrát k výročí vzniku periodické soustavy prvků. Úkolem bylo vyrobit či sestavit jakoukoliv periodickou tabulku prvků - fantazii se meze nekladly, naopak kreativita byla velmi ceněna. Sešlo se nám hodně periodických tabulek prvků, které byly opravdu nádherné. Všem patří velké díky, že se do této doprovodné soutěže zapojili. Nejvíce se líbila periodická tabulka žáků ZŠ U Krčského lesa, druhé místo v této doprovodné soutěži obsadila ZŠ, Příbram VIII, Školní a na třetím místě skončily 2 školy - ZŠ, Liberec, Česká a ZŠ U Obory. Tyto ale i další školy, které přivezly skvělé výtvory, jsme ocenili sladkou odměnou.

 

Fotogalerie - 2. kolo

 

 

Informace k 1. kolu

Každoročně pořádáme chemickou soutěž pro žáky základních škol.                                            

V tomto školním roce již po 24. :-))). 

Chceme povzbuzovat zájem žáků o chemii a přírodní vědy zábavnou formou. Umožňujeme žákům vyzkoušet si práci v laboratoři a předvést svoje znalosti. Každý ročník chemické soutěže je zaměřen na zajímavý obor chemie nebo odvětví chemického průmyslu (pivovarnictví, zpracování odpadních vod, petrochemie, cukrovarnictví). Spolupracujeme se základními školami, které jsou v Praze, ve středních Čechách, ale také v jižních a západních Čechách.

 

  • Soutěž se skládá ze 3 kol a je určena všem žákům 9. tříd.

    V prvním kole žáci řeší test, který Vám zašleme. Test není povinný pro všechny žáky v dané třídě, ale vypracují ho ti, kdo mají zájem o chemii a přírodní vědy. Učitel chemie ohodnotí testy a výsledky nám pošle e-mailem nejpozději do pátku 16. listopadu 2018. Nejlepší 3 žáci z každé základní školy se zúčastní 2. (testového) kola soutěže na naší škole. V rámci 2. kola pozvaní žáci napíší test a 30 nejlepších se kvalifikuje do 3. (laboratorního) kola. 2. kolo soutěže se uskuteční ve čtvrtek 13. prosince 2018. Harmonogram 2. kola Vám zašleme po uzavření přihlášek, tedy nejdříve po 16. listopadu 2018, nejpozději týden před 2. kolem.

 

  • I letos jsme si pro Vás a Vaše žáky připravili doprovodnou soutěž, které se můžete, ale nemusíte zúčastnit. Tématem této doprovodné soutěže je 150leté výročí sestavení periodické tabulky prvků, které připadá na rok 2019. Pokuste se vytvořit netradiční verzi periodické tabulky prvků – můžete zpracovat klasickou tabulku, nebo můžete vymyslet nové uspořádání. Fantazii se meze nekladou a my se budeme těšit na Vaše originální nápady. Zároveň formát a velikost necháváme na Vás (vzhledem např. k dopravě).

    Na tomto zadání mohou pracovat všichni žáci školy dohromady. Na 2. kolo nám pak dovezete svoji periodickou tabulku prvků za celou školu. My následně soutěž vyhodnotíme a nejlepší odměníme cenami, které Vám případně zašleme poštou

 

  • 3. kolo se uskuteční v únoru 2019.

                                          

  • V letošním školním roce nejméně 3 nejlepší soutěžící postoupí do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2018/2019.

 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách.

  • Soutěž je podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícími v chemickém průmyslu, Svazem chemického průmyslu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž si klade za cíl propojit základní a střední školství s odbornou praxí v chemii.
  • Celostátní finále soutěže proběhne 11. června 2019  v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na hodnotné ceny, např. iPad, LED TV, iPod, příslib přiznání stipendia 2 400 Kč měsíčně v 1. akademickém roce studia na FCH UP, atd. Celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního (tedy 3.) kola postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími 16 žáky podle celkové účasti v jednotlivých regionech.

 

Bližší informace a zadání prvního kola Vám pošlou Mgr. Vlastimil Souček a Mgr. Eva Vrzáčková, mlady_chemik@mssch.cz

 

                                                                                  

 

Důležité termíny:

 

1. kolo je nutné opravit tak, aby termín odeslání přihlášky byl nejpozději do pátku 16. listopadu 2018.

2. kolo chemické soutěže proběhne ve čtvrtek 13. prosince 2018.  

3. kolo soutěže se uskuteční ve čtvrtek 21. února 2019.                 

 

Těšíme se na nové mladé chemiky.