CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ - HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA ČR 2017/2018 (6. ročník)

 

CHEMICKÁ SOUTĚŽ PRO ŽÁKY ZŠ - HLEDÁME NEJLEPŠÍHO MLADÉHO CHEMIKA 2017/2018 (6. ročník)

 

 

3. kolo - 27. února 2018

V úterý 27. února 2018 29 nejlepších žáků z 2. kola přijelo poměřit své síly tentokrát v laboratorních dovednostech. Nejprve žáci absolvovali rychlostní disciplíny ohledně laboratorního nádobí a laboratorního řádu, a poté se pustili do vlastních praktických úloh. Byly pro ně připraveny úlohy týkající se teplného rozkladu jedlé sody a žíhání modré skalice. Po 2 hodninách strávených v laboratoři si žáci oddychli při přednášce/praktické ukázce, kterou si pro ně připravil RNDr. Petr Šmejkal, Ph.D. z Přírodovědecké fakulty UK. Na závěr programu došlo i na vyhlášení výsledků 2. a 3. kola. V součtu obou těchto kol si nejlépe vedla Aneta Piklová (ZŠ J. A. Komenského Blatná), těsně pouze o 0,5 bodu na druhém místě skončila Martina Knobová (ZŠ Praha 10, Gutova 39/1987) a na 3. místě byl Dominik Hanke (ZŠ Veltrusy). Do celostátního finále postupují ještě další dva v pořadí, kteří měli shodný počet bodů - Marek Tyller (ZŠ Jílovská) a Filip Müller (PJZŠ v Praze 4, Praha 4, Horáčkova 1100). Všichni si odnesli věcné ceny, mezi nimiž nechyběl ani zbrusu nový hrneček naší školy.

 

Všem soutěžícím blahopřejem k dosaženým výkonům!

 

Fotogalerie:

3. kolo

2. kolo

1. kolo

 

 

2. kolo - 13. prosince 2017

2. kolo soutěže proběhlo ve středu 13. prosince 2017. Vzhledem k velkému počtu žáků, kteří byli přihlášeni, byli žáci rozděleni do 2 skupin. První skupina (Praha, Praha-východ, Praha-západ) měla začátek v 8:30. Žáci nejprve napsali test, a poté se rozdělili na více skupin, někteří si prohlédli školu, a poté vyslechli přednášku. Někteří zvolili pouze přednášku na téma Luminiscence. Přednášku si připravili naši bývalí studenti. Na 11:30 se dostavili žáci z mimopražských škol (Středočeský kraj, Jihočeský kraj, Plzeňský kraj, Liberecký kraj). Jejich program byl podobný - po testu absolvovali buď pouze přednášku, nebo prohlídku školy a následně přednášku.

 

2. kola se účastnilo 336 žáků ze 121 škol. Nejlepšího výsledku dosáhla Aneta Piklová (ZŠ J. A. Komenského, Blatná), na druhém místě skončil Dominik Hanke (ZŠ Veltrusy) a na 3. místě se umístila Anna Pavlíková (ZŠ, 5. května 68, Libčice nad Vltavou). 32 žáků z 2. kola postoupí do 3. (laboratorního kola), které se uskuteční v úterý 27. února 2018.

 

V rámci 2. kola byla vyhlášena také doprovodná soutěž na téma: České názvosloví – nejlepší na světě? Je to tak? Srovnání s jinými názvoslovími. Žáci měli vytvořit poster (plakát) s principem a výhodami českého názvosloví, případně mohli porovnávat české názvosloví s cizím. Ze zúčastněných škol se nejvíce líbil poster ZŠ Praha 7, Strossmayerovo nám. 4, na 2. místě skončila ZŠ a MŠ L. Kuby 48, České Budějovice a třetí místo patří ZŠ a MŠ Kladno, Vodárenská 2115. Všechny plakáty byly ale krásné, velmi zdařilé a propracované.

 

 

Informace k 1. kolu

Každoročně pořádáme chemickou soutěž pro žáky základních škol.                                            

V tomto školním roce již po 23. :-))). 

Chceme povzbuzovat zájem žáků o chemii a přírodní vědy zábavnou formou. Umožňujeme žákům vyzkoušet si práci v laboratoři a předvést svoje znalosti. Každý ročník chemické soutěže je zaměřen na zajímavý obor chemie nebo odvětví chemického průmyslu (pivovarnictví, zpracování odpadních vod, petrochemie, cukrovarnictví). Spolupracujeme se základními školami, které jsou v Praze, ve středních Čechách, ale také v jižních a západních Čechách.

 

  • Soutěž se skládá ze 3 kol a je určena všem žákům 9. tříd.

    V prvním kole žáci řeší test, který Vám zašleme. Test není povinný pro všechny žáky v dané třídě, ale vypracují ho ti, kdo mají zájem o chemii a přírodní vědy. Učitel chemie ohodnotí testy a výsledky nám pošle e-mailem nejpozději do pátku 17. listopadu 2017. Nejlepší 3 žáci z každé základní školy se zúčastní 2. (testového) kola soutěže na naší škole. V rámci 2. kola pozvaní žáci napíší test a 30 nejlepších se kvalifikuje do 3. (laboratorního) kola. 2. kolo soutěže se uskuteční ve středu 13. prosince 2017. Harmonogram 2. kola Vám zašleme po uzavření přihlášek, tedy po 17. listopadu 2017.

 

  • I letos jsme si pro Vás a Vaše žáky připravili doprovodnou soutěž, které se můžete, ale nemusíte zúčastnit. Tématem této doprovodné soutěže je České názvosloví – nejlepší na světě? Je to tak? Srovnání s jinými názvoslovími. V rámci tohoto tématu by měli žáci vytvořit poster (plakát) o velikosti A2, kde by uvedli princip a výhody českého názvosloví a porovnali české názvosloví s cizím (např. anglickým, německým, polským apod.). K porovnání s cizojazyčným názvoslovím můžete využít i spolupráce s partnerskými školami v zahraničí, případně dalších možností, které Vás napadnou. Pokud byste neměli možnost porovnání s cizojazyčným názvoslovím, můžou žáci vymyslet své vlastní inovátorské názvosloví. Na tomto zadání mohou pracovat všichni žáci školy dohromady. Na 2. kolo nám pak dovezete jeden poster (plakát) za celou školu. My následně soutěž vyhodnotíme a nejlepší postery odměníme cenami, které Vám případně zašleme poštou.

 

  • 3. kolo se uskuteční na přelomu ledna/února 2018.

                                          

  • V letošním školním roce nejméně 3 nejlepší soutěžící postoupí do celostátní soutěže Hledáme nejlepšího Mladého chemika ČR 2017/2018.

 

Soutěž Mladý chemik je zaměřena na celorepublikovou propagaci chemie na základních školách.

  • Soutěž je podpořena odbornou veřejností, firmami podnikajícími v chemickém průmyslu, Svazem chemického průmyslu a Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy. Soutěž si klade za cíl propojit základní a střední školství s odbornou praxí v chemii.
  • Celostátní finále soutěže proběhne 12. června 2018  v prostorách Fakulty chemicko-technologické Univerzity Pardubice. Nejlepší žáci se mohou těšit na hodnotné ceny, např. iPad, LED TV, iPod, příslib přiznání stipendia 2 400 Kč měsíčně v 1. akademickém roce studia na FCH UP, atd. Celkový počet finalistů je 40. Z každého regionálního (tedy 3.) kola postoupí 3 nejlepší, kteří budou doplněni dalšími 16 žáky podle celkové účasti v jednotlivých regionech.

 

Bližší informace a zadání prvního kola Vám pošlou Mgr. Vlastimil Souček a Mgr. Eva Vrzáčková, mlady_chemik@mssch.cz

 

                                                                                  

 

Důležité termíny:

 

1. kolo je nutné opravit tak, aby termín odeslání přihlášky byl nejpozději do pátku 17. listopadu 2017.

2. kolo chemické soutěže proběhne ve středu 13. prosince 2017.  

3. kolo soutěže se uskuteční v úterý 27. února 2018.                 

 

Těšíme se na nové mladé chemiky.