Chemohrátky

 

Chemohrátky pro žáky 8. tříd základních škol

 

Pořádáme pravidelně v květnu a červnu.  

 

Délka laboratorního cvičení je 3 x 60 minut od 8:40 do 11:40. Skupina max. 24 žáků musí být doprovázena 1 vyučujícím, který povede laboratorní cvičení ve spolupráci s naším odborným učitelem.

 

Žáci musí  být vybaveni základními ochran­nými pomůckami (plášť nebo stará košile), přezůvkami a psacími potřebami. O  bezpečnosti práce budou poučeni na začátku cvičení naším pedagogem.

 

Cena 3-hodinového laboratorního cvičení je 2500 Kč.

 

Žáci si vyzkouší: destilaci, měření hustoty, filtraci, srážení, práci s modely, vlastnosti aktivního uhlí, plamenové zkoušky, chromatografii a základní práci se sklem.

 

 Na základě § 57 odst. 1 g) zákona č. 235/2004 Sb.  o DPH v platném znění je platba osvobozena od DPH.