Soutěže

Středoškolská odborná činnost

 

Studentům, kteří mají zájem o vzdělávání ve svém oboru nad rámec školních osnov, zajistí škola možnost pracovat pod vedením odborníků na vysokých školách nebo výzkumných ústavech, s nimiž má škola tradičně ty nejlepší kontakty. Jedná se o Vysokou školu chemicko-technologickou, Přírodovědeckou fakultu UK a některé ústavy AV ČR.

Žáci: 

Matematická soutěž žáků středních odborných škol

Celostátní matematická soutěž žáků SOŠ, SPŠ, ISŠ, SOU, OU, … vyhlašovaná MŠMT a organizovaná JČMF se koná vždy v jarním období, kdy proběhne školní i celostátní kolo. Za organizaci v rámci MSŠCH zodpovídá Mgr. Michal Váňa (kabinet 304).

Veškeré potřebné informace najdete zde.

Žáci: 

OLYMPIÁDY

CHEMICKÁ OLYMPIÁDA ( organizuje Miloš MUCALA )

Žáci: 

AMAVET

WEB AMAVET

Naši studenti se této soutěže zúčastňují pravidelně.

Svědčí o tom výsledky

2004

1. místo:

Žáci: 

ENERSOL

Projekt ENERSOL je program environmentálního vzdělávání Cílem projektu je zvětšit informovanost o problematice šetření energií a obnovitelných energetických zdrojů a podpořit výukové úsilí v této oblasti.

Žáci: 

Stránky

 

Přihlásit se k odběru Soutěže