Praxe

 Pro obor vzdělávání Aplikovaná chemie

Odborná praxe trvá u tříd, které jsou vyučovány dle ŠVP čtyři týdny a je plánovaná na závěr 3. a začátek 4. ročníku.

 

Pro nejlepší studenty připravujeme možnost zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+.

V posledních devíti školních letech se této zahraniční praxe zúčastnilo každoročně kolem 20 žáků. Ti pracovali dva týdny ve vzdělávacím centru:  Rhein - Erft - Akademie  v Hürthu u Kolína nad Rýnem, které patří k nejmodernějším vzdělávacím střediskům v Evropě. Během dvou týdnů získávají žáci zkušenosti při práci v poloprovozních laboratořích s detilační kolonou, rektifikací a filtrací za odborného dohledu německých asistentů. Zařízení ovládají jednak manuálně a také pomocí počítačů. Německá strana také zajišťuje program pro volnočasové aktivity. Např.návštíví historické centrum Kolína nad Rýnem, zavítají rovněž do světově proslulé Kolínské filharmonie, svou fyzickou kondici si prověří v lanovém centru. O víkendu je čeká procházka vinicemi zakončená tradičním vinobraním. Nechybí ani grilovací večer společně s německými asistenty. Kromě odborných zkušeností a dovedností si žáci prohloubí jazykové znalosti a seznámí se s kulturou našeho významného zahraničního souseda a uzavřou nová přátelství.

 

Při realizaci praxí spolupracujeme s mnoha  vysokými školami, především s VŠCHT a Přírodovědeckou fakultou UK. Dále s řadou výzkumných ústavů Akademie věd ČR a podniků, převážně se zaměřením na chemii či farmacii. Mezi hlavní partnery naší školy zde patří Ústav makromolekulární chemie, Ústav fyzikální chemie J.Heyrovského, Ústav chemických procesů, Mikrobiologický ústav a další.

.

Při obsazování praxí se snažíme respektovat zájem jednotlivých žáků, kteří mají na výběr z celé řady renomovaných pracovišť z různých oblastí chemie, farmacie a příbuzných oborů. Praxe lze v některých případech domluvit i individuálně, tj. mimo běžně obsazovaná pracoviště, pokud tato pracoviště dokáží zajistit obsahovou náplň odborné praxe.

Výstupem je zpráva z praxe, která je hodnocena v rámci odpovídajícího odborného předmětu.

Ukázková zpráva z praxe je k nahlédnutí.

 

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti