Formuláře

Formuláře:

 • Univerzální žádost pro žáky (pro vyplnění v počítači - MS Word)
  Žádost vyplňte v počítači, vytiskněte, podepište a předejte třídnímu učiteli.
  Lze využít například jako žádost o uvolnění z vyučování na déle než jeden den, žádost o opakování ročníku, žádost o přerušení studia, žádost o změnu oboru vzdělávání apod. U nezletilých studentů musí být podepsána také zákonným zástupcem.
   
 • Univerzální žádost pro žáky (pro ruční vyplnění - pdf)
  Žádost vytiskněte, vyplňte ručně, podepište a odevzdejte třídnímu učiteli.
  Lze využít například jako žádost o uvolnění z vyučování na déle než jeden den, žádost o opakování ročníku, žádost o přerušení studia, žádost o změnu oboru vzdělávání apod. U nezletilých studentů musí být podepsána také zákonným zástupcem.
   
 • Žádost o uvolnění z TEV (pro vyplnění v počítači)
  Žádost vyplňte v počítači, vytiskněte, nechte potvrdit lékařem a předejte učiteli tělesné výchovy.
   
 • Žádost o uvolnění z TEV (pro ruční vyplnění - pdf)
  Žádost vytiskněte, vyplňte ručně, nechte potvrdit lékařem a předejte učiteli tělesné výchovy.

 

 • Hlavička protokolu (doc),  jméno a ostatní části záhlaví se objeví v náhledu nebo po vytištění protokolu