DofE - Představení


 Škola je zapojena do programu DofE- The Duke of Edinbughś=Mezinárodní cena vévody z Edinburghu

Úrovně programu: bronzová- stříbrná- zlatá

Oblasti programu: sportovní aktivita, rozvoj talentu, dobrovolnictví, dobrodružná expedice, akce s pobytem (jen zlato)

Pravidla programu: věkový limit (14- 24), délka programu (6 – 18 měsíců), pravidelnost (1 hod týdně každou oblast), stanovený cíl

Přidej se! Vždy v  září přibíráme nové zájemce o program!!!

 Více o programu na http://www.dofe.cz/