Český svaz ochránců přírody při MSŠCH , 01/38.základní organizace

 

V sobotu 23. května jsme se vypravili do severních Čech, a to na hrady Helfenburk a Ronov u Úštěku.

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

                                                                                                                                                                              MM

 

 

 

 

V sobotu 18. dubna jsme se vypravili do Českého Krasu

Trasa: Liteň - Kodská jeskyně -Koda - Srbsko - Císařská rokle - Srbsko

 

 

 

 

 

 

 

 

 

První jarní den jsme se vypravili až za Mladou Boleslav, na hrad Zvířetice.

 

Sešlo se nás v sobotu ve Vysočanech osm. Jeli jsme vlakem do Bakova nad Jizerou. Z Bakova na hrad je to jako by kamenem dohodil.

Ze Zvířetic jsme se vydali údolím Jizery kolem Podhradských tůní, kde se jaro probouzelo zatím jen nenápadně. Hrad Putna se svou pověstnou šikmou věží otevře brány až v dubnu, takže většina z nás jen mlsně přes plot trosky okukovala.

Hlavní nádraží za Mladou Boleslaví jsme našli a tak návrat do Prahy v půl páté jsme dodrželi.

MM

Na obrázcích jsou postupně motivy ze Zvířetic, Přírodní památky "Podhradské tůně", hradu Putna, Mladé Boleslavi.

 

 

  

 

 

 

  

  

    Miloš Mucala

 

Čtvrtá výprava se uskutečnila v sobotu 13. prosince.

Zamířili jsme do Řevnic a odtud přes Halouny zpět po žluté na vlak.

Trasa: Řevnice-Babka-hradiště Pišťák-studánka Landovka-Jezírko-Halouny-Řevnice. Celková délka přibližně 12 km.

MM

 

Třetí výprava v tomto školním roce se konala v sobotu 15. listopadu.

...a byl to zajímavý příběh. Ač podzim pokročil a den se krátil, člověku se ani vstávat nechtělo, podařilo se malé skupince odvážných dorazit do Brdského hvozdu  už před desátou hodinou dopolední.  Ti, co se nebojí a mohou do lesa, vtrhli vyzbrojeni pilami a sekerami do hradu pana Zajíce a na houští stromů nehleděli. Ještě před polednem přibyla na hrad další skupinka odvážlivců, jež se ani tvrdé práce nezalekla a přidala se na naši stranu, aby vydatně pomohla. V poledne byl na nádvoří rozdělán oheň, kde hustá polévka se vařila a maso opékáno na posilněnou celé hradní hotovosti. Oháněli jsme se svými zbraněmi až do půl čtvrté odpoledne a když přesila byla udolána, z hradu jsme vítězně odtáhli, abychom před šestou podvečerní přibyli do Hořovic.

FOTO: před a po zásahu naší družiny:

 

V sobotu 18. října jsme vyrazili do CHKO Český kras, a to na Karlštejnsko.

 

Cesta nás vedla z Karlštejna přes Malou Ameriku a Karlovu studánku k vodopádům na Bubovickém potoce. Raní mlhy se rozplynuly a když jsme odpoledne  dorazili přes Propadlé vody do skanzenu Solvayovy lomy, bylo léto. Naše putování jsme zakončili na vyhlídce nad Svatým Janem pod Skalou. Domů jsme dorazili busem a na metru  ve Zličíně jsme byli o půl páté odpoledne.

 

MM

 

 

První výprava ve školním roce 20014/2015 byla dvoudenní, a to do Brd v sobotu 6. 9. na hrad Valdek a v neděli 7.9. k rybníkům nad Komárovem.

 

Hrad je stále zachovalý, ale hrozí mu, že zmizí v houští náletu listnatých dřevin. Ač ochránci přírody, v tomto případě se přimlouváme za jejich odstranění zejména z prostoru nádvoří a prostoru paláců. Kdo máte pilu, či sekyru přidejte se v listopadu k záchraně starobylé památky!

Na Červeném potoce byly zbudovány  již v 17. a 18. století rybníky. Na obrázcích je dobře patrný rozdíl v technologiích budování hrází tehdy a dnes.

Červený rybník byl zbudován a hráz zpevněna v roce 1789. Hráz rybníka Dráteník byla zpevněna v roce 2011 za cenu cca 50 mil. Kč.:

 

MM

 

Šestá a poslední výprava v tomto školním roce byla dvoudenní, a to 31.5. a 1.6.

Vedla ze Spáleného Poříčí přes Třemšínské Brdy (přespání pod šiřákem na Třemšíně) do Rožmitálu pod Třemšínem.

MM

 

Pátá výprava se uskuteční v sobotu 17.5. do severovýchodního Křivoklátska.

Cesta povede z Řevničova do Lán.

Sraz na Masarykově nádraží je v 7.50  hod u pokladen. Vlak odjíždí v 8.02.

Návrat do Prahy autobusem na Zličín je v 17 hod.

Vydáme se od pramenů Klíčavy k Pilskému rybníku a odtud po žluté do Lán.

MM

 

 

Čtvrtá výprava se konala 12.4.do jižního Křivoklátska.

Prošli jsme z Kublova horu Velíz, odtud přes lesy na Vraní skálu a nakonec do Zdic.

 

MM

Na Velzi:

                                                                                                                                   pohled k Hudlicím

   na Vraní skále

  pohled k Velízi                                                                     v jedlovém porostu cestou do Zdic

 

 

Třetí výprava zamířila v půli března do krajiny středního Povltaví,

do rezervace tisů ve stráních nad jezerem Slapy.

Východištěm naší cesty byly Křepenice, odkud jsme se vydali vzhůru na Drbákov a Bílé skály.

Putování po skalách ztěžoval vítr a déšť.

 

  

O dva týdny později už bylo všechno jinak. Na skalách se proháněly ještěrky, kvetly koniklece:

 

MM

 

Druhá výprava se uskutečnila v sobotu 8.2.2014

Z rozcestí pod Koukolovou horou jsme se vydali k Havlíčkovu mlýnu, abychom se vyšplhali k Aksamitově bráně a Jelínkovu mostu v rezervaci Kotýz. Odtud pak jsme zamřili podél lomu Čertovy schody až ke Zlatému koni. Rezervace Kobyla a naučná stezka na Zlatém koni zůstala tématem na některou z dalších výprav. Od Koněpruských jeskyní vedla cesta na vlak přes Tobolku a Kodu do Srbska. Bylo nás pět.

 

 

 

MM

 

První letošní výprava  se uskutečnila v sobotu 18.1.2014.

Vydali jsme se údolím Radotínského potoka proti proudu až pod hradiště Choteč s odbočkou na návrší ke kostelu sv. Kateřiny postaveném jako protipól pohanského hradiště.

 

 

Odtud jsme zamířili přes Chýnici  a les u Kuchaře na autobus do Vysokého Újezdu. Na obrázcích je vidět mj. mlýn  u Veselých v Chotči, kostel na návrší, Radotínský potok pod hradištěm nad Chotčí, návrší hradiště s vrcholem v mlze. Poslední obrázky jsou z Vysokého Újezda. Prošli jsme asi 12 km. Počasí spíše říjnové než lednové, ani přízemní mrazík nebyl, aby bláto zmrazil...MM

 

                                                                          MM

 

Třetí výprava v sobotu 30. listopadu zamířila na druhou stranu Brd:

Trasa   16 km :

           Dobříš - náměstí

            Sychrov – Sychrovský rybník,

            Holšiny -  Vackův rybník,

            Buková -  zámek z r. 1751,

            Pičín -      tvrz (sýpka) rozšířená r. 1740, kostel s gotickými freskami,

            Hluboš -   zámek,výhled od kostela na centrální Brdy včetně nejvyššího vrcholu Vysokého Toku 865 m n.m.

            Bratkovice – zastávka vlaku na trati Protivín – Zdice

Lesům, kde řádili myslivci a vraždili divočáky, jsme se jako bezbranní tentokrát raději vyhnuli.

MiM

  ____________________

          ________________________

 

 

 

       Druhá výprava v sobotu 19. října zamířila z Osova do Hostomic.

 

            Cesta vedla z Osova na rozhlednu na Studeném vrchu, dále přes rezervaci na Kuchyňce

            a Malou Babu kolem pramene Brdlavky do Hostomic.

    ráno na Berounce v Zadní Třebani

  pohledy ze Studeného vrchu

   v rezervaci na Kuchyňce

   odpoledne v Hostomicích

              MM

 

    ______________________

                        ____________________

 

 

 

      První výprava v novém školním roce 2013/2014 se uskutečnila v sobotu 21.9., a to do západních Brd.

 

Sešlo se nás pět. Raním autobusem jsem dojeli do Strašic a odtud se vydali přes lesy k Padrťským rybníkům (cca 180ha). 
Od Horního rybníku jsme pak zamířili do Skořice a odtud na vlak do Mirošova. 
 

                za ZO ČSOP

                Miloš M.

 

 

     ______________________________

                       __________________________________

 

     Informace pro zájemce o akce Domu ochránců přírody

    Dům ochránců přírody má svoje stránky na facebooku.

    Více informací naleznete na:
    http://www.facebook.com/pages/Dum-ochrancu-prirody
    http://www.csop.cz

 

      Dům se nachází v Michli, Michelská 5, 140 00 Praha 4.

 

 

 

 

 

 

 

                                                                      

                

 

 

 

 

 

 

 

           

   

                                                                   

 

   

 

     

 

  

 

   

 

 

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti