Veřejná zakázka nákup spektrometru a 3ks titrátorů

Ostatní: 

SPEKTROMETR

Vyhlašujeme výběrové řízení na nákup infračerveného spektrometru s Fourierovou

transformací (dále FTIR).

Více zde.

TITRÁTORY

Vyhlašujeme výběrové řízení na nákup automatických titračních systémů

Požadavky:

Více zde.