Úspěch v SOČ

Ostatní: 
Žáci: 

Krajské kolo SOČ 

 

2. místo - postup do celostátního kola!!!

 

Obor 12 Tvorba učebních pomůcek a didaktická technologie

Kamila Starkbaumová, Petr Palivec, K3.A

Sborník chemických experimentů pro učitele základních a středních škol

Vedoucí práce: Ing. Zita Valentová, MSŠCH Praha

malá ukázka tvorby zde

 

4. místo 

Obor 8 Ochrana a tvorba životního prostředí

Lukáš Kopecký, Adam Volánek, F4.B

Bilancování spotřeby vápenných suspenzí na redukci SO2 složek ve spalinách ZEVO.

Vedoucí práce: Ing. Tomáš Baloch, Zařízení energetického využití odpadu Praha Malešice

 

5. místo

Obor 3 Chemie

Adam Benda, F4.B

Dealuminace zeolitu BEA jako metoda modifikace jeho kyselých vlastností

Vedoucí práce: Veronika Pashkova, Ph.D., Kinga Mlekodaj, Ph.D.

ÚFCH J.  Heyrovského AV ČR, v.v.i., Oddělení struktury a dynamiky v katalýze