Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/17

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po odvoláních a náhradním termínu JPZ.)

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po vzeřejnění výsledků JPZ.)

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů od 4.5.2017 do 9.5.2017 v kanceláři školy v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Zároveň lze odevzdat zápisový lístek.

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou ihned po vydání rozhodnutí.

Registrační čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, byla odeslána společně s přihláškou k přijímacím zkouškám poštou dne 23.3.2017.

 

Výsledky vstupních rozřazovacích testů z anglického jazyka (po všech termínech testů)    pro třídu 1.A zde      1.B zde      1.C zde     1.D zde

Výsledky vstupních rozřazovacíh testů z anglického jazyka (po prvním termínu testů)   pro třídu 1.A zde   1.B zde   1.C zde   1.D zde

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy od 3.5. 2017. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

Na uvolněná místa lze na základě odvolání přijmout jiné uchazeče, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru. Přijetí není možné u uchazečů, kteří nespnili kritéria přijímacího řízení.

 


 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/16

 

Předběžné výsledky přijímacího řízení v 1. kole ve formátu PDF naleznete zde.

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole  jsou zvěřejněny od 22. dubna 2016 zde.

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 16.5.2016 zde.

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 19.5.2016 zde. (S výsledky uchazečů po náhradním termínu zkoušky.)

 

Výsledky rozřazovacích testů z anglického jazyka pro třídu 1.A zde, 1.B zde, 1.C zde.

 

 


Rozhodnutí o přijetí ve školním roce 2015/16 si mohou vyzvednout zákonní zástupci žáků v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti ve dnech:

 

pondělí 25.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

úterý 26.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

středa 27.4. od 8.00 do 12:00 h a od 12:30 do 14:30

 

Rozhodnutí o nepřijetí a nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, pravděpodobně od 22.4. 2016. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku.

 

Evidenční čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, budou odeslána poštou dne 1.4.2016 společně s pozvánkou k didaktickým testům.