Výsledky přijímacího řízení

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2019/20

(zahájení studia prvního ročníku od 1.9. 2020)

 

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné výsledky příjímacího řízení. Uchazeči budou identifikováni pomocí přiděleného registračního čísla, které najdete v Oznámení o konání přijímacích zkoušek. Toto oznámení bude odesláno poštou a do datových schránek.

 

Vzhledem k nastalé situaci Vám bohužel nemůžeme rozeslat pozvánky k jednotné přijímací zkoušce (není znám termín, kdy proběhne). Součástí této pozvánky je i oznámení o registračním čísle, pod kterým budeme zveřejňovat informace o průběžných i konečných výsledcích přijímacího řízení.

Abychom Vám umožnili se s průběžnými výsledky přesto seznámit (a zachovali anonymitu zveřejněných údajů), tak jsme se rozhodli vytvořit identifikační číslo. Toto číslo se odvodí z rodného čísla uchazeče dle níže uvedeného postupu. Tímto způsobem nezveřejníme snadno identifikovatelné údaje a přesto Vám umožníme se jednoznačně s průběžnými výsledky seznámit. Uchazeči (cizí státní příslušníci), kteří nemají přidělené rodné číslo, jsou identifikování pomocí těch údajů z rodného čísla, které máme k dispozici.

 

Pravidlo:

Identifikační číslo tvoří druhá, čtvrtá a šestá číslice z rodného čísla před lomítkem a druhá až čtvrtá číslice za lomítkem.

 

Příklad:  rodné číslo: 123456/7890  ... identifikační číslo 246890 

 

Výsledky:

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav před JPZ, tj. body za ZŠ, bez rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.)

 

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka pro šk.rok 2019/20

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka po druhém termínu konaném 11.června 2019 - souhrnné - pro třídu 1.A jsou zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde

Výsledky vstupních testů z anglického jazyka po prvním termínu konaném dne 4.června 2019 pro třídu 1.A jsou zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2018/19

 

(zahájení studia prvního ročníku od 1.9. 2019)

 

Zde budou postupně zveřejňovány průběžné výsledky příjímacího řízení. Uchazeči budou identifikováni pomocí přiděleného registračního čísla, které najdete v Oznámení o konání přijímacích zkoušek. Toto oznámení je odesíláno v těchto dnech poštou a do datových schránek.

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav poj JPZ, tj. body za ZŠ a JPZ, bez rozhodnutí o přijetí/nepřijetí.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF ke stažení, řazeno dle bodů a dle registračního čísla.

 

Poučení pro uchazeče pro přijímací řízení v roce 2019

 

Rozhodnutí o přijetí

je považováno za doručené dnem zveřejnění na veřejně přístupném místě ve škole a školním webu. Tištěnou verzi rozhodnutí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy poté, kdy budou zveřejněny výsledky přijímacího řízení, v pracovní dny mezi  8. až 15. hod, od 30. 4. 2019  do 3. 5. 2019 (včetně).

Rozhodnutí bude vydáno po předložení průkazu totožnosti zákonnému zástupci uchazeče. Nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

Rozhodnutí o nepřijetí

budou odeslána poštou nebo datovou schránkou bezprostředně po zveřejnění výsledků přijímacího řízení.

 

Význam podání zápisového lístku: Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§ 60g odst. 6 školského zákona).

 

Termín pro podání zápisového lístku:

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§ 60g odst. 6 školského zákona). Lhůta se počítá od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. od 30. 4. 2019. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Stažení zápisového lístku:

Vzít zpět zápisový lístek není možné s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§ 60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu naplnění kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku některých přijatých uchazečů.

 

Odvolání je možné podat ve lhůtě  3 pracovních dnů ode dne doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 


 

Výsledky vstupních rozřazovacích testů z anglického jazyka pro šk.rok 2017/18

 

 

 

Výsledky vstupního testu z anglického jazyka po druhém kole pro třídu 1.A jsou k dispozici zde, pro třídu 1.B zde a pro třídu 1.C zde.

 

Výsledky vstupního testu z anglického jazyka pro třídu 1.A jsou k dispozici zde, pro třídu 1.B zde, pro třídu 1.C zde (vse po prvnim kole).

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2017/18

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po náhradním termínu JPZ, odvolání po autoremeduře.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po zveřejnění výsledků JPZ.)

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav po JPZ, tj. body za ZŠ a přijímací zkoušky.) (Uchazeči s nula body za JPZ budou konat JPZ v náhradním termínu.)

 

Průběžné výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Stav před JPZ, tj. body za ZŠ.)

 

 

 

Poučení pro uchazeče- PZ 2018

 

 

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů při odevzdání zápisového lístku v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti v pracovní dny 8 – 15 hod (mimo pondělí 7.5. 2018).

 

Rozhodnutí o nepřijetí a nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

Význam podání zápisového lístku : Uchazeč podáním zápisového lístku potvrzuje svůj úmysl vzdělávat se na dané SŠ (§60g odst.6 školského zákona).

 

Termín pro podání zápisového lístku:

 

Na uplatnění zápisového lístku má uchazeč 10 pracovních dnů ode dne, kdy byl výsledek přijímacího řízení oznámen zveřejněním seznamu přijatých uchazečů (§60g odst.6 školského zákona). Lhůta se počítá od data zveřejnění seznamu přijatých uchazečů, tj. od 3.5 2018. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Zpětvzetí zápisového lístku:

 

Zpětvzetí zápisového lístku není možné, s výjimkou případů, kdy uchazeč bere zápisový lístek zpátky pro uplatnění ve škole, kde bylo jeho odvolání úspěšné, nebo pokud má záměr ho uplatnit ve škole, kde byl přijat na obor bez talentové zkoušky, za předpokladu, že zápisový lístek uplatnil při přijetí do oboru s talentovou zkouškou (§60g odst. 7 školského zákona). Dokladem pro vydání zápisového lístku střední školou je rozhodnutí o přijetí na základě odvolání nebo potvrzení školy o přijetí na obor středního vzdělání bez talentové zkoušky. Pro uplatnění uvedených výjimek uchazečem není rozhodující, ve kterém kole přijímacího řízení byl přijat.

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku.

 

Odvolání je možné podat do 3 pracovních dnů od doručení rozhodnutí o nepřijetí.

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2016/17

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po odvoláních a náhradním termínu JPZ.)

 

Výsledky přijímacího řízení ve formátu PDF jsou k dispozici zde. (Po zveřejnění výsledků JPZ.)

 

Rozhodnutí o přijetí si mohou vyzvednout zákonní zástupci uchazečů od 4.5.2017 do 9.5.2017 v kanceláři školy v pracovní dny od 8 do 15 hodin. Zároveň lze odevzdat zápisový lístek.

 

Nevyzvednutá rozhodnutí budou odeslána poštou.

 

Rozhodnutí o nepřijetí budou odeslána poštou ihned po vydání rozhodnutí.

 

Registrační čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, byla odeslána společně s přihláškou k přijímacím zkouškám poštou dne 23.3.2017.

 

 

 

Výsledky vstupních rozřazovacích testů z anglického jazyka (po všech termínech testů)    pro třídu 1.A zde      1.B zde      1.C zde     1.D zde

 

Výsledky vstupních rozřazovacíh testů z anglického jazyka (po prvním termínu testů)   pro třídu 1.A zde   1.B zde   1.C zde   1.D zde

 

 

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, tedy od 3.5. 2017. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

Na uvolněná místa lze na základě odvolání přijmout jiné uchazeče, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru. Přijetí není možné u uchazečů, kteří nespnili kritéria přijímacího řízení.

 

 

 


 

 

 

Výsledky přijímacího řízení ve školním roce 2015/16

 

 

 

Předběžné výsledky přijímacího řízení v 1. kole ve formátu PDF naleznete zde.

 

 

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole  jsou zvěřejněny od 22. dubna 2016 zde.

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 16.5.2016 zde.

 

Výsledky přijímacího řízení v 1. kole - aktuální stav k 19.5.2016 zde. (S výsledky uchazečů po náhradním termínu zkoušky.)

 

 

 

Výsledky rozřazovacích testů z anglického jazyka pro třídu 1.A zde, 1.B zde, 1.C zde.

 

 

 

 

 


 

Rozhodnutí o přijetí ve školním roce 2015/16 si mohou vyzvednout zákonní zástupci žáků v kanceláři školy po předložení průkazu totožnosti ve dnech:

 

 

 

pondělí 25.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

 

úterý 26.4. od 8.00 do 11:30 a od 12:30 do 14:30

 

středa 27.4. od 8.00 do 12:00 h a od 12:30 do 14:30

 

 

 

Rozhodnutí o nepřijetí a nevyzvednutá rozhodnutí o přijetí budou odeslána poštou.

 

 

 

V souladu s § 60a školského zákona musí uchazeči potvrdit svůj úmysl vzdělávat se v Masarykově střední škole chemické odevzdáním zápisového lístku řediteli školy do 10 pracovních dnů ode dne oznámení tohoto rozhodnutí. Lhůtá se počítá od data zvěřejnění seznamu přijatých uchazečů, pravděpodobně od 22.4. 2016. Neodevzdáním zápisového lístku se uchazeč vzdává práva být přijat za žáka školy.

 

 

 

U uchazečů, kteří splnili kritéria pro přijetí, ale přijetí nebylo možné z důvodu kapacity oboru vzdělávání, je možné přijetí na základě odvolání, pokud se místa uvolní z důvodu neodevzdání zápisového lístku.

 

 

 

Evidenční čísla, pod kterými jsou výsledky zveřejněny, budou odeslána poštou dne 1.4.2016 společně s pozvánkou k didaktickým testům.