Počet otevíraných tříd

Od září 2018 plánujeme otevírat maximálně čtyři třídy oboru vzdělávání:

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

se zaměřením:            
 

Syntéza a výroba léčiv
Forenzní analýza    
Klinická a toxikologická analýza

 

 

Přijímat budeme celkem max. 120 žáků (podle kapacity školy a výsledků přijímacího řízení). 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání s přihlédnutím k centrálně doporučené minimální hranici úspěšnosti testů jednotné přijímací zkoušky.