Počet otevíraných tříd

Od září 2020 plánujeme otevírat  tři třídy oboru vzdělávání:

 

28-44-M/01 Aplikovaná chemie

 

se zaměřením:            
 

Syntéza a výroba léčiv
Forenzní analýza    
Klinická a toxikologická analýza

 

 

Přijímat budeme celkem 90 žáků (podle kapacity školy a výsledků přijímacího řízení). 

Ke studiu budou přijímáni uchazeči v pořadí podle celkového počtu získaných bodů. Minimální celkový počet bodů nutný pro přijetí bude stanoven na základě maximální kapacity oboru vzdělávání s přihlédnutím k centrálně doporučené minimální hranici úspěšnosti testů jednotné přijímací zkoušky.