Přijímací řízení 2020/21

Pro maturitní obory vzdělání se v rámci 1. kola přijímacího řízení povinně koná jednotná zkouška z ČJL a Ma zadávaná a vyhodnocovaná CZVV. Výsledek jednotné zkoušky má 60% podíl na celkovém hodnocení uchazeče (ze zákona min.60%).

  Do hodnocení se dále zahrnuje průměrný prospěch na základní škole (resp. nižším stupni víceletého gymnázia) za poslední dvě pololetní klasifikační období, obvykle tedy pololetí 8. ročníku a pololetí 9. ročníku (40%). Započítává se i účast a umístění na olympiádách. Podmínkou přijetí je zdravotní způsobilost potvrzená lékařem a získání minimálně 50 bodů při přijímacím řízení.

Jednotná přijímací zkouška (JPZ) se koná v 1. kole ve dvou termínech- 3.5. a 4.5. 2021. Každý uchazeč má v řádném termínu právo konat dvakrát jednotnou zkoušku (do dvou středních škol, popř. dvou oborů vzdělávání)- započítává se lepší výsledek.  Náhradní termín JPZ je 2.6. a 3.6. 2021 pro řádně omluvené.

Pokud počet uchazečů, resp. přihlášek došlých do 8. března 2021 bude menší nebo roven předpokládanému počtu přijímaných uchazečů do oboru vzdělání a formy vzdělávání, může ředitel školy do 8. března 2021 rozhodnout, že se přijímací zkoušky nekonají. V tomto případě budou žáci přijímáni pouze na základě předchozích studijních výsledků na základní škole či v nižším stupni víceletého gymnázia.

Omluvy neúčasti při konání zkoušky, změny u zápisového lístku (nové opatření)- více zde:

Případné 2. kolo přijímacího řízení nezahrnuje jednotnou zkoušku z ČJL a Ma zadávanou a vyhodnocovanou CZVV.


Přihláška ke studiu musí být pro přijímací řízení v 1. termínu doručena do školy nejpozději ke dni 1.3. 2021

Je nutné potvrzení lékaře o zdravotní způsobilosti ke studiu.

S ohledem na pandemii preferujeme zaslání přihlášek poštou. Můžete si pak případně telefonicky ověřit, že přihláška došla. V odůvodněných případech (blížící se konec termínu doručení atd.) je možné osobní doručení.

Všichni uchazeči obdrží v závěru března písemnou pozvánku  k centrálně zadávaným testům z českého jazyka a literatury a z matematiky. 

V den zkoušky:

1) se uchazeč prokáže průkazem totožnosti (tj. OP- pokud má, další možnosti jsou- pas, platná legitimace MHD- lítačka nebo jiná prokazatelná s fotografií). V případě, že žádný takový doklad nemá, předloží rodný list + OP rodiče, který žáka doprovodí.

2) uchazeč předloží potvrzení o negativním výsledku POC antigenního testu na přítomnost antigenu viru SARS-CoV-2 nebo RT-PCR testu na přítomnost viru SARS-CoV-2, provedených ve škole, jíž je žákem, a to nejdéle v posledních 7 dnech. Termín, kdy je nejdříve možno provést test pro účely přijímacího řízení ke vzdělávání ve střední škole, je 27.4.2021 pro oba dny PZ v řádném termínu (3. a 4.5.2021). Více zde:

Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny po vyhodnocení testů bez zbytečného odkladu. Centrum předává výsledky JPZ 19.5. 2021, ředitel poté do 2 pracovních dnů vyhlásí výsledky.

 


 

Škola nemá vlastní internát a nezajišťuje ubytování pro mimopražské uchazeče o studium. Ubytování je však možné v internátech jiných škol. V současnosti ve škole studuje cca 15 % mimopražských žáků.

 

Podrobné informace o ubytování pro dívky.
Podrobné informace o ubytování pro chlapce.

Další možnost ubytování pro dívky najdete zde, případně pro chlapce i dívky zde či zde.

 

Pro bližší představu o škole, oborech vzdělávání a podmínkách přijímacího řízení doporučujeme návštěvu školy, např. v rámci dnů otevřených dveří.

 

Informační brožura o studiu ke stažení.

 

Přihláška k dennímu studiu ke stažení (ve formátu xls).

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti