Studentská odborná konference 2020

Ostatní: 
Žáci: 

Dnes proběhla online konference podle programu zde

  1. místo

Tereza Macigová, K4. A

Analytické stanovení obsahu biomasy v palivech vyrobených z odpadů pro cementářské pece a vlastní návrh možnosti zvýšení obsahu biomasy

Školitelky: Ing. Šárka Klimešová, Ing. Kateřina Jiroušková,

Výzkumný ústav maltovin Praha, s.r.o.

 

  1. místo

Kateřina Simerová, Natálie Gürtlerová, K4.A

ROVNOVÁHA KAPALINA-PÁRA V AZEOTROPNÍ SMĚSI CYKLOHEXANOL-FURFURAL

Školitelka: Ing. Magdalena Bendová, Ph.D., ÚCHP AV ČR v. v. i.

 

 

  1. místo

Eliška Hodíková, Karolína Petrásková, F4.

Perfluoralkylované látky

Školitelka: Ing. Martina Burešová, Ústav technologie vody VŠCHT Praha

 

  1. místo

Marek Beneš A4.

Studium mechanismu oxidace a redukce terpenu citralu pomocí elektrochemických a spektroskopických metod

Školitelka: RNDr. Romana Sokolová, Ph.D., Ústav fyzikální chemie J. Heyrovského AV ČR v. v. i.

 

 

Gratulujeme!

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti