Studentská odborná konference 2019 + fota

Ostatní: 

20. 11. 2019 proběhla Studentská odborná konference na Makromolekulárním ústavu AV ČR v. v. i.

12 velmi pěkných prací přednesli žáci 4. ročníků podle programu.

Všem moc děkujeme, opravdu to byla pěkná sestava odborných prací.

Porota se nakonec dohodla na následujícím pořadí:

 

 

 

 

1. místo

Dajána Kolářová, A4.

Příprava matrixového proteinu M-PMV pro rentgenostrukturní analýzu

Školitel: Ing. Michal Doležal, PhD., ÚOCHB AV ČR v.v.i.

 

2. místo

Michaela Sekyrková, F4.,

Příprava a purifikace monoklonální protilátky MW1

Školitel: Mgr. Petr Vodička, Ph.D. Ústav živočišné fyziologie a genetiky AV ČR v. v. i.

 

3. místo

Kamil-Lukáš Zach, F4.

Interakce komplexních sloučenin cyklamového typu s kyanidem a oxidem uhelnatým

Školitel: doc. RNDr. Vojtěch Kubíček, Ph. D; Mgr. Jakub Šrein,

   Katedra anorganické chemie PřF UK Praha

4. místo

Hana Kovářová, Barbora Poulová, K4.

Syntéza inhibitorů DC-SIGN receptoru

Školitel: Ing. Petra Ménová, Ph.D., Ústav organické chemie VŠCHT Praha

 

5. místo

Andrea Lavičková, A4.

Syntéza helicenových derivátů pro přípravu nových chirálních polymerů

Školitel: RNDr. Jaroslav Žádný Ph.D. ÚCHP AV ČR v.v.i.