Studentská odborná konference 2017

Ostatní: 
Žáci: 

Dnes proběhla Studentská odborná konference v Makromolekulárním ústavu na Petřinách dle programu

Všechny práce byly výborné, porota je vyhodnotila takto:

1. místo 

Kamila Starkbaumová, K4.A
Záchyt těkavých organických látek a jejich kyslíkatých derivátů na nanočástice aerosolu v polárních stratosférických mracích
doc. Mgr. Michal Fárník, Ph.D., DSc.
Ústav fyzikální chemie Jaroslava Heyrovského AV ČR v. v. i.

2. místo

Tomáš Beinhauer, F3.
Efekt čeřiv na reboil skla
Ing. Miroslav Rada, CSc.
Ústav skla a keramiky, VŠCHT Praha

3. místo

Petr Palivec, Tereza Kárníková, K4.A
Simplifikace syntézy N-(2'-amino-1,1'-binaft-2-yl)acetamidu
Mgr. Roman Holakovský, Ph.D.
Ústav organické chemie, VŠCHT Praha

4. místo

Filip Malý, A3.
Příprava a charakterizace monokrystalu sloučeniny PrCuAl3
RNDr. Milan Klicpera, Ph.D.
Katedra fyziky kondenzovaných látek MF fakulta UK Praha

5. místo

Kryštof Čuda, Jan Malý, F4.
Použití odpadního PET v pneumatikách
Ing. Jiří Brejcha
MITAS a. s.