Studentská odborná konference 2016

Ostatní: 

Dnes proběhla tradiční konference - program zde

Výsledné pořadí:

 

1. místo  

Vojtěch Apeltauer, F4.B

Studium vlivu rozvolňovadel na rychlost uvolňování léčivé látky z tablety

Vedoucí práce: doc. Ing. Petr Zámostný, Ph.D., Ústav organické technologie VŠCHT Praha

 

2. místo

Kamila Starkbaumová, Petr Palivec, K3.A

Sborník chemických experimentů pro učitele základních a středních škol

Vedoucí práce: Ing. Zita Valentová, MSŠCH Praha

 

3. místo

Adam Benda, F4.B

Dealuminace zeolitu BEA jako metoda modifikace jeho kyselých vlastností

Vedoucí práce: Veronika Pashkova, Ph.D., Kinga Mlekodaj, Ph.D.

ÚFCH J.  Heyrovského AV ČR, v.v.i., Oddělení struktury a dynamiky v katalýze

 

Všem patří gratulace a poděkování za pěkné prezentace.