Studentská odborná konference

Ostatní: 
Žáci: 

Dnes se konala Studentská odborná konference na Ústavu chemických procesů.

Výsledky: 

1. místo  

Václav Holý  A4.

Chirální rezoluce helicenů pomocí krystalizace CT-komplexů

     školitel: Ing. Petr Velíšek

     pracoviště: Ústav chemických procesů AV ČR  v.v.i.

2. místo  

Nikola Suková  A3.

Studium využití cyklodextrinem modifikovaných nanočástic zlata pro odstraňování aromatických látek z odpadních vod                    

      školitel: doc. RNDr. Ing. Pavel Řezanka, Ph.D.

      pracoviště:Ústav analytické chemie, VŠCHT Praha

3. místo  

Eva Polášková  F4.

Sorpce vodní páry v biodegradabilních polymerech

      školitelé:  Ing. Ondřej Vopička, Ph.D., Bc. Petr Číhal

      pracoviště:  Ústav fyzikální chemie, VŠCHT Praha