Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické je spolek, jehož cílem je aktivní účast při pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí pořádaných společně s MSŠCH a poskytování finanční, materiální a další pomoci MSŠCH.

Vybrané příspěvky pomáhají uhradit maturitní (a zároveň imatrikulační) ples, dopravu na exkurze, náklady na protidrogové programy, odměny pro školní soutěže, odměny pro nejlepší studenty, občerstvení k maturitám, provoz internetu na škole aj.

Celoroční příspěvek pro školní rok 2017/2018 činí 800,- Kč. 

 

Název organizace: Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Kontaktní adresa SRŽPŠ: Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1.

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, zvolený výborem.

Výbor dohlíží na činnost SRŽPŠ, spolupracuje při přípravě plesu a schvaluje rozpočet na daný školní rok.

 

Kontaktní adresy:

Předseda: Martin Bauer, mar.bau@volny.cz

Místopředsedové: Dana Endyšová, Dita Gebrtová

Hospodářka: Kateřina Králová

 

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH, podle potřeby nejméně dvakrát za školní rok, příští schůze výboru SRŽPŠ bude 4. 4. 2018 od 17:00, v učebně č. 308.