Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické je spolek, jehož cílem je aktivní účast při pořádání kulturních, společenských a výchovných akcí pořádaných společně s MSŠCH a poskytování finanční, materiální a další pomoci MSŠCH.

Vybrané příspěvky pomáhají uhradit maturitní (a zároveň imatrikulační) ples, dopravu na exkurze, náklady na protidrogové programy, odměny pro školní soutěže, odměny pro nejlepší studenty, občerstvení k maturitám, provoz internetu na škole aj.

Celoroční příspěvek pro školní rok 2019/2020 činí 800,- Kč. 

 

Název organizace: Spolek rodičů, žáků a přátel Masarykovy střední školy chemické

Kontaktní adresa SRŽPŠ: Křemencova 179/12, 116 28 Praha 1.

Statutárním orgánem spolku je předseda a místopředseda, zvolený výborem.

Výbor dohlíží na činnost SRŽPŠ, spolupracuje při přípravě plesu a schvaluje rozpočet na daný školní rok.

 

Kontaktní adresy:

Předseda: Ing. Tomáš Bárta

Místopředseda: Martin Šíla

Hospodářka: Kateřina Králová

 

Výbor zasedá v prostorách MSŠCH, podle potřeby nejméně dvakrát za školní rok. Příští schůze výboru SRŽPŠ , která měla být 1. 4. 2020 od 17:00, v učebně č. 308 je zrušena. Informace dostanou členové mailem od předsedy spolku, pana Bárty.