Sektorová dohoda pro chemii

Sektorová dohoda pro chemii "Dorost pro chemický průmysl"  vznikla v rámci projektu "Sektorové dohody jako nástroj sociálního dialogu při řešení dlouhodobých problémů v oblasti rozvoje lidských zdrojů".

Vizí sektorové dohody je přiblížit maximální dosažitelnou měrou chemii v celé její šíři (tj. technické chemie, farmacie, gumárenství, plastikářství, zpracování ropy, ochrana životního prostředí, analytická chemie, výzkum a vývoj atd.) mladé generaci jako velice zajímavou oblast lidského snažení, bez níž se v současné době nedokážeme obejít. Jako takovou ji sektorová dohoda představí žákům a ukáže, že je důstojnou perspektivou v rozhodování o volbě budoucího povolání. Realizace této vize může přispět ke zvyšování počtu absolventů chemických škol a související vyšší zaměstnanosti kvalifikovaných pracovníků v chemickém průmyslu, a nejen v něm.

Naše škola se účastní projektu jako výkonný parner a ředitel školy Ing. Jiří Zajíček je členem Týmu tvůrců Sektorové dohody pro chemii.

Její znění si můžete najít v tomto dokumentu (PDF).

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti