Responsible Care

 

MSŠCH je nástupkyní nejstarší odborné průmyslové školy v Čechách (připomenula si 175 let existence). Rovněž je historicky první střední školou, která se stala členem SCHP ČR.

K programu RC se přihlásila v roce 2009 a do seznamu partnerů RC byla zapsána v roce 2010. 

  • Obhajoby se uskutečnily v Pardubicích na SPŠ chemické v září 2010.

Samohodnotící dotazník 2010 najdete zde

Cíle MSŠCH pro RC 2010

Hodnotitelská skupina doporučila propůjčit právo užívání loga na 2 roky do září 2012.

  • Obhajoby proběhly na půdě MSŠCH v Praze 11.9.2012.

Hodnotitelská skupina doporučila propůjčit právo užívání loga na 2 roky do října 2014.

RC se na MSŠCH zabydlelo a stalo se součástí jejího života.

Škola spolupracuje s vysokými školami a ústavem AV ČR, má statut Fakultní škola Př. Fak. UK a Fakultní škola VŠCHT v Praze.

Na mezinárodní úrovni je členem EUROPEAN CHEMISTRY THEMATIC NETWORK a EUROPEAN CHEMISTRY AND CHEMICAL ENGINEERING EDUCATION NETWORK - EC2E2N. 

Škola organizuje Chemické soutěže pro ZŠ, dny otevřených dveří pro ZŠ s programem v laboratoři (žáci si vyzkoušejí sadu atraktivních laboratorních postupů). 

Nadaní studenti prezentují své práce na pravidelných Studentských odborných konferencích pořádaných školou. 

Na vysoké úrovni je práce s chemikáliemi a seznamování s principy CLP.

Samohodnotící dotazník 2012 najdete zde

Cíle MSŠCH pro RC 2012

  • Obhajovat se tentokrát bude na SPŠ chenické v Brně 9.9.2014.

Samohodnotící dotazník 2014 najdete zde

Cíle MSŠCH pro RC 2014

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti