Projekt 3V

 

Projekt 3V - Vědě a výzkumu vstříc

 

Od ledna 2009 jsme zapojeni v "Projektu 3V - Vědě a výzkumu vstříc". Cílem projektu je přispět k rozvoji vědeckých forem práce na středních školách, podpořit zájem o přírodovědné předměty na SŠ a spolupráci mezi SŠ a VŠ, přispět k vědeckému způsobu uvažování založeném na předpokladech a faktech a zvýšit tak atraktivitu vědeckých kariér pro mladou generaci.

 

Naši studenti se v roce 2009 zabývali problematikou vlivu půdních vlastností na růst rostlin,

v roce 2010 ověřují získané poznatky.