Městské granty MHMP

Naše škola v loňském roce vysoutěžila 2 granty

Grant Odboru školství Magistrátu Hl. m.Prahy - Celoměstské programy podpory vzdělávání


1. r.č. 2072 - Praktika ve vědeckých ústavech a letní škola pro nadané žáky.
2. r.č. 1015 - Letní nanoškola a podzimní seminář

Příjemcem dotace obou projektů je MSŠCH v Praze.
Poskytovatel dotace: Odbor školství Magistrátu Hl. m. Prahy
Trvání projektů: 1.4.2016-31.12.2016.

Projekty vychází z dlouhodobé spolupráce Ústavu fyzikální chemie JH AV ČR a MSŠCH, dalším odborným garantem byl Ústav chemických procesů AV ČR

V rámci spolupráce s MSŠCH byly v ÚFCH JH realizovány tyto aktivity:

V projektu r.č.2072 ÚFCH JH zajišťuje tyto aktivity: 
4 kursy praktických měření v laboratořích ÚFCH JH pro studenty školy (2. a 3. ročník).
Účast 4 talentovaných studentů školy na letní škole NANOŠKOLA 2016.

ÚCHP zajistilo 2. praktická měření spojená s exkurzí na další vědecká pracoviště

Personální zajištění: řešitelka projektu spolu s desítkou vědců či PGS studentů (měření v laboratořích).

V projektu r.č.1015 ÚFCH JH zajišťuje tyto aktivity: 
Zorganizování třídenní letní školy NANO-TEACHER 2016 pro desítku pedagogů z několika škol z Prahy (SŠ a ZŠ) - obor fyzikální chemie.
(Více na stránce rekapitulující letní školu.)
Personální zajištění: řešitelka projektu spolu s desítkou vědců či PGS studentů (měření v laboratořích).

 

Podzimní seminář proběhl 18. října 2016 v budově MSŠCH dle programu. Přednesené přednášky jsou ke stažení zde.

Termodynamika, Duševní vlastnictví, Sborník.

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti