Projekt ECHO

Projekt ECHO - elektronické opory pro výuku chemie

Naše škola byla partnerem dvouletého projektu "Studijní opory pro studium základních chemických předmětů na
středních školách" , který koordinovala VŠCHT Praha. Projekt byl financován z ESF JPD 3.1 a úspěšně
ukončen v roce 2007. Více o projketu na http://vydavatelstvi.vscht.cz/echo/ .