Šablony pro SŠ a VOŠ OP VVV

 

 

V naší škole je od 1. 9. 2019 do 31. 8. 2021 realizován projekt s názvem „MSŠCH Šablony II“, reg. č. CZ.02.3.68/0.0/0.0/18_066/0013721, financovaný z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání. Projekt je zaměřen na kombinaci následujících témat: personální podpora, osobnostně profesní rozvoj pedagogů, podpora extrakurikulárních/rozvojových aktivit, aktivity rozvíjející ICT. Cílovou skupinou tohoto projektu jsou žáci, pedagogičtí pracovníci a vedoucí pedagogičtí pracovníci střední školy.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ
 • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ
 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin 
 • Zapojení odborníka z praxe do výuky v SŠ
 • Využití ICT do výuky
 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

 

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „MSŠCH Šablony I“.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 

 • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ

 • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

 • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky

 • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin – ICT

 • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem MSŠCH Šablony I, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005101. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na šablony: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ, Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin – ICT a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.

 


 

 

 

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti