Šablony pro SŠ a VOŠ OP VVV

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání rozhodlo o poskytnutí dotace na realizaci projektu s názvem „MSŠCH Šablony I“.

 

Projekt je spolufinancován Evropskou unií a bude obsahovat tyto aktivity:

 

  • Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ

  • Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost

  • Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky

  • Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin – ICT

  • Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem

 

Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy jako Řídicí orgán Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy – Podpora škol formou projektů zjednodušeného vykazování – Šablony pro SŠ a VOŠ I, v souladu s ustanovením § 14 odst. 4 zákona č. 218/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů, rozhodlo o poskytnutí dotace pro naši školu na projekt s názvem MSŠCH Šablony I, registrační číslo CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_042/0005101. Dotace je čerpána od 1. 9. 2017 na šablony: Koordinátor spolupráce školy a zaměstnavatele - personální podpora SŠ, Školní kariérový poradce - personální podpora SŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 8 hodin - Čtenářská gramotnost, Zapojení odborníka z praxe do výuky na SŠ, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin - Cizí jazyky, Vzdělávání pedagogických pracovníků SŠ - DVPP v rozsahu 24 hodin – ICT a Doučování žáků SŠ ohrožených školním neúspěchem.