Třídní schůzky

Vážení rodiče,

těší nás, že si Vaše děti vybraly právě naši školu. Vstup na střední školu je pro ně závažným krokem do budoucího života a byli bychom rádi, aby tato zásadní změna pro ně proběhla co možná nejlépe.

Studium na střední škole vyžaduje od studentů v zásadě odlišný přístup než vzdělávání na škole základní. Spočívá především v průběžné přípravě a zodpovědném postoji.

Změna školy je pro každého žáka náročná, přináší nejen nové prostředí, nové podněty, nové kontakty s vrstevníky, ale i jiný přístup vyučujících, kteří očekávají od studentů samostatnost a aktivitu.

Střední škola přináší pro mnohé žáky určitou nepříjemnost v podobě zhoršeného prospěchu. Je to poměrně běžný průvodní jev, s nímž se potýkáme všichni – studenti, vy rodiče i my učitelé. Důležité ovšem je, aby žáci řešení svých nesnází neodkládali a snažili se tento stav změnit k lepšímu hned při počátečních obtížích. Ze strany vyučujících mohou očekávat vstřícnost, pochopení i pomoc.

K předcházení či případnému řešení rozmanitých problémů jistě přispěje i snadná komunikace s jednotlivými vyučujícími prostřednictvím e-mailu. Zároveň jako zákonní zástupci máte možnost kdykoli se informovat o prospěchu Vašich dětí přes systém Bakaláři.

Věříme, že studium bude pro Vaše děti přínosné a že se jim ho podaří zvládnout bez zásadních obtíží.

 

Vedení školy

 


Termíny třídních schůzek ve školním roce 2019/20

 

Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníků

 

Jsou naplánované na 11. září 2019 od 17:30 h. Na programu jsou zejména základní informace o studiu na naší škole a předání přístupových údajů k elektronickému informačnímu systému.

 

Třídní schůzky v 1. čtvrtletí

Jsou určeny všem rodičům a zákonným zástupcům žáků. Na programu jsou obecné informace o průběhu studia i konkrétní informace o jednotlivých žácích a konzultace s vyučujícímí.

 

Termín: 20. listopadu 2019 od 17:30 hodin v kmenových učebnách tříd.

 

Třídní schůzky ve 3. čtvrtletí

Jsou určeny všem rodičům a zákonným zástupcům žáků. Na programu jsou obecné informace o průběhu studia i konkrétní informace o jednotlivých žácích a konzultace s vyučujícímí.

 

Termín: S ohledem na aktuální situaci se 1.4. 2020 třídní schůzky nekonají. Podle možností bude stanoven náhradní termín.