Profilová část maturitní zkoušky ve školním roce 2019/2020

Ostatní: 
Žáci: 

č.j. MSSCH/2019/0812 ze dne 16.9.2019

 

V souladu s ustanovením § 79 zákona č. 561/204 Sb. o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání - (školský zákon) byla stanovena nabídka povinných a nepovinných zkoušek profilové části maturitní zkoušky podle rámcového a školního vzdělávacího programu pro obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie takto:

 

1. Zkouška z hlavního odborného předmětu (analytická chemie pro zaměření A, chemická technologie pro zaměření F) konaná formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

2. Praktická zkouška z hlavního odborného předmětu konaná formou písemné a praktické zkoušky nebo vypracování maturitní práce a její obhajoba před zkušební maturitní komisí.

3. Zkouška z volitelného odborného předmětu podle níže uvedeného přehledu.

4. Žák si může v rámci profilové zkoušky zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušky, nemůže však konat stejnou zkoušku jako z povinného předmětu.

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření klinická a toxikologická analýza (A4.)
1. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
2.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
3.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
4. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 3, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška
5. Nepovinná zkouška Matematika + Písemná zkouška

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření syntéza a výroba léčiv (F4.)
1. Hlavní odborný předmět - chemická technologie Ústní zkouška
2.

Praktická zkouška z chemické technologie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
3.

Volitelná zkouška z:

a) analytické chemie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
4. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 3, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška
5. Nepovinná zkouška Matematika + Písemná zkouška

 

 

  Zkušební oblast Forma
Zaměření forenzní analýza (K4.)
1. Hlavní odborný předmět - analytická chemie Ústní zkouška
2.

Praktická zkouška z analytické chemie

nebo

vypracování maturitní práce a její obhajoba před maturitní komisí. Témata zde

Praktická zkouška
3.

Volitelná zkouška z:

a) chemické technologie

b) organické chemie

c) obecné a fyzikální chemie

Ústní zkouška
4. Nepovinná zkouška ze kterékoli zkoušky bodu 3, pokud si ji žák nezvolil jako volitelnou zkoušku nebo z biologie a biochemie Ústní zkouška
5. Nepovinná zkouška Matematika + Písemná zkouška