Přijímací řízení- informace pro uchazeče o studium

Ostatní: 

Dne 13.5. 2020 byla elektronicky odeslána pozvánka (z Cermatu) k jednotné přijímací zkoušce uchazečům, kteří uvedli mail v přihlášce.

Pozvánku a další materiály obdrží všichni uchazeči i v tištěné podobě.  Odeslání proběhne v pondělí 18. 5. 2020. V případě, že nebude zásilka doručena, kontaktujte prosím kancelář školy.

Více informací o zkoušce na http://www.mssch.cz/uchazeci/prijimaci-rizeni