Přehled akcí

 

Ve školním roce 2019/20

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
1.-15. 9 .2019
Slavnostní zahájení vyučování, třídnické práce, úvodní školení BOZP a PO
2. 9. 2019 v 9 h
Praktické maturitní zkoušky profilové části (podzimní období)
2.-3. 9. 2019
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy, spádové školy)
2.-10. 9. 2019
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36), burza učebnic
3. 9. 2019
Seznamovací a stmelovací aktivity s třídním učitelem pro 1. ročníky
3. 9. 2019
Věda v profesích (Dejvice)
4. 9. 2019
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
11. 9. 2019
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní období
11. 9. 2019
Sportovní den - nespecifická primární prevence
24. 9. 2019
Laborexpo 2019
25.-26. 9. 2019
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program (Krčský les)
10. 10. 2019
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 18. 10. 2019
Podzimní prázdniny
29.-30. 10. 2019
Ředitelský den
31. 10.-1. 11. 2019
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
4. 11. 2019
1. Den otevřených dveří
6. 11. 2019
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
20. 11. 2019
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
20. 11. 2019
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
20. 11. 2019
Schůze výboru SRŽPŠ
20. 11. 2019
Třídní schůzky
20. 11. 2019
Závěr 1. čtvrtletí
20. 11. 2019
 
 
Výstava Schola Pragensis
28.-30. 11. 2019
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2019)
do 29. 11. 2019
2. Den otevřených dveří
3. 12. 2019
Adventní zájezd do Regensburgu
20. 12. 2019
Poslední vyučovací den
20. 12. 2019
Vánoční prázdniny
21. 12. 2019 - 5. 1. 2020
Zahájení výuky (podle rozvrhu sudého týdne)
6. 1. 2019
3. Den otevřených dveří
9. 1. 2020
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence
12.-18. 1. 2020
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
24. 1. 2020
Klasifikační porada za 1. pololetí
27. 1. 2020
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
30. 1. 2020
Pololetní prázdniny
31. 1. 2020
 
 
Maturitní ples - Lucerna
12 .2. 2020
Jarní prázdniny
17.-21. 2. 2020
Výběrový lyžařský kurs Alpy (1. – 3. ročníky)
29. 2. - 4. 3. 2020
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 13. 3. 2020
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 13. 3. 2020
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
27. 3. 2020
Závěr 3. čtvrtletí
27. 3. 2020
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
1. 4. 2020
Třídní schůzky
1. 4. 2020
Volby do školské rady
1. 4. 2020
Schůze výboru SRŽPŠ
1. 4. 2020
   

Maturitní písemná práce z českého jazyka

8. 4. 2020
Velikonoční prázdniny 9.-10. 4. 2020
Velikonoční pondělí
13. 4. 2020

Přijímací zkoušky - 1. termín (předpokládaný termín)

14. 4. 2020

Přijímací zkoušky - 2. termín (předpokládaný termín)

15. 4. 2020
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
14. 4. 2020
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
22.-23. 4. 2020
Uzavření klasifikace 4. ročníků
24. 4. 2020
Klasifikační porada 4. ročníků
27. 4. 2020

Maturitní písemná práce z anglického jazyka

30. 4. 2020
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
29. 4. 2020
Přijímací řízení - 1. termín- vyhlášení výsledků
30. 4. 2020
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
4.-8. 5. 2020
Náhradní termíny přijímací zkoušky
13. 5. a 14. 5. 2020
Studijní volno A4., F4. (5 vyučovacích dnů)
11.-15. 5. 2020
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4., F4.
18.-22. 5. 2020
Studijní volno K4. (5 vyučovacích dnů)
18.-22. 5. 2020
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) K4.
25.-29. 5. 2020
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2020
Historická exkurze Polsko (Krakov, Osvětim, Wieliczka)
5.-6.6. 2020

Sportovní kurs - 2. ročník

14.-19. 6. 2020

Uzavření klasifikace 3. ročníků
12. 6. 2020
Odborná praxe 3. ročníky
15.-26. 6. 2020
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
22. 6. 2020
Klasifikační porada
23. 6. 2020
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2020)
do 26. 6. 2020
1. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně), 2. ročníky exkurze (Botanická zahrada)
24. 6. 2020
1. ročníky - Dějepisná procházka Prahou, 2. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně)
25. 6. 2020
Školní výlety
26.-29. 6. 2020
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
30. 6. 2020
Hlavní prázdniny
1. 7. - 31. 8. 2020
Opravné a dodatečné zkoušky
26.–28. 8. 2020
 
 
Slavnostní zahájení vyučování
1. 9. 2020

 

Ve školním roce 2018/19

Akce Termín
Praktické maturitní zkoušky profilové části (podzimní období)
29.-30. 8. 2018
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
2.-15. 9 .2018

Odborná praxe 4. ročníky

4.-17. 9 .2018

Slavnostní zahájení vyučování, třídnické práce, úvodní školení BOZP a PO
3. 9. 2018 v 9 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy, spádové školy)
3.-7. 9. 2018
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36), burza učebnic
4. 9. 2018
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
12. 9. 2018
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní období
13. 9. 2018
Sportovní den - nespecifická primární prevence
25. 9. 2018
Poznávací zájezd Skotsko
23.-30. 9. 2018
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
11. 10. 2018
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 19. 10. 2018
Podzimní prázdniny
29.-30. 10. 2018
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
31. 10. 2018
1. Den otevřených dveří
07. 11. 2018
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
16. 11. 2018
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
21. 11. 2018
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
21. 11. 2018
Schůze výboru SRŽPŠ
21. 11. 2018
Třídní schůzky
21. 11. 2018
Závěr 1. čtvrtletí
21. 11. 2018
 
 
Výstava Schola Pragensis
22.-24. 11. 2018
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2019)
do 30. 11. 2018
2. Den otevřených dveří
4. 12. 2018

Projekt Trebnitz "Kreativní Evropa" 

Poslední vyučovací den

7. - 14.12. 2018 

21. 12. 2018
Vánoční prázdniny
22. 12. 2018 - 2. 1. 2019
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
3. 1. 2019
3. Den otevřených dveří
10. 1. 2019
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (jedna třída)
12.-19. 1. 2019
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (dvě třídy)
19.-26. 1. 2019
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
25. 1. 2019
Klasifikační porada za 1. pololetí
28. 1. 2019
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
31. 1. 2019
Pololetní prázdniny
1. 2. 2019
 
 
Jarní prázdniny
11.-17. 2. 2019
Maturitní ples - Lucerna
27. 2. 2019
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 15. 3. 2019
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 15. 3. 2019
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
29. 3. 2019
Závěr 3. čtvrtletí
29. 3. 2019
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
3. 4. 2019
Třídní schůzky
3. 4. 2019
Schůze výboru SRŽPŠ
3. 4. 2019
Přijímací zkoušky - 1. termín
 
Přijímací zkoušky - 2. termín
 
 
 
Velikonoční prázdniny
18.-19. 4. 2019
Velikonoční pondělí
22. 4. 2019
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
23. 4. 2019
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
24.-25. 4. 2019
Uzavření klasifikace 4. ročníků
25. 4. 2019
Klasifikační porada 4. ročníků
25. 4. 2019
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
30. 4. 2019
Přijímací řízení - 1. termín (vyhlášení výsledků, bude upřesněno podle termínu konání PZ)
duben - květen 2019
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.-15. 5. 2019
Náhradní termíny přijímací zkoušky
 
Studijní volno A4., F4. (5 vyučovacích dnů)
13.-17. 5. 2019
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4., F4.
20.-24. 5. 2019
Studijní volno K4. (5 vyučovacích dnů)
20.-24. 5. 2019
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) K4.
27.-31. 5. 2019
Sportovní den, nespecifická primární prevence
VI.19
Sportovní kurs - 2. ročník
16.-21.6. 2019
Uzavření klasifikace 3. ročníků
13. 6. 2019
   
Odborná praxe 3. ročníky
14.-27. 6. 2019
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
21. 6. 2019
Klasifikační porada
24. 6 .2019
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2018)
do 25. 6. 2019
1. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně), 2. ročníky exkurze (Botanická zahrada)
25. 6. 2019
1. ročníky - Dějepisná procházka Prahou, 2. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně)
26. 6. 2019
Školní výlety
27. 6. 2019
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
28. 6. 2019
Hlavní prázdniny
29. 6.-1. 9.2019
Opravné a dodatečné zkoušky
28.-29. 8. 2019
Praktické maturitní zkoušky profilové části (podzimní období)
29.-30. 8. 2019
 
 
Slavnostní zahájení vyučování
2. 9. 2019

 

Ve školním roce 2017/18

Akce Termín
Praktické maturitní zkoušky profilové části (podzimní období)
30.–31. 8. 2017
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy, spádové školy)
1.–7. 9. 2017
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
3.–17. 9 .2017
Slavnostní zahájení vyučování, třídnické práce, úvodní školení BOZP a PO
4. 9. 2017 v 9 h
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36), burza učebnic
5. 9. 2017
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
13. 9. 2017
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní období
14. 9. 2017
Sportovní den - nespecifická primární prevence
26. 9. 2017
Ředitelský den
29. 9. 2017
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
11. 10. 2017
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 20. 10. 2017
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. 2017
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
30. 10. 2017
1. Den otevřených dveří
01. 11. 2017
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
16. 11. 2017
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
22. 11. 2017
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
22. 11. 2017
Schůze výboru SRŽPŠ
22. 11. 2017
Třídní schůzky
22. 11. 2017
Závěr 1. čtvrtletí
22. 11. 2017
   
Výstava Schola Pragensis
23.-25. 11. 2017
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2018)
do 1. 12. 2017
2. Den otevřených dveří
07. 12. 2017
Poslední vyučovací den
22. 12. 2017
Vánoční prázdniny
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
3. 1. 2018
3. Den otevřených dveří
9. 1. 2018
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
25. 1. 2018
Klasifikační porada za 1. pololetí
29. 1. 2018
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
31. 1. 2018
   
Ředitelský den
1. 2. 2018
Pololetní prázdniny
2. 2. 2018
Jarní prázdniny
5.–9. 2. 2018
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (dvě třídy)
17.–24. 2. 2018
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (dvě třídy)
3.–10. 3. 2018
Maturitní ples – Lucerna
13. 3. 2018
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 16.3. 2018
Volba zaměření oboru - 1. ročníky 
do 16.3. 2018
Poznávací zájezd Londýn 17. - 20.3. 2018
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
28. 3. 2018
Závěr 3. čtvrtletí
28. 3. 2018
   
Velikonoční prázdniny
29.–30. 3. 2018
Velikonoční pondělí
2. 4. 2018
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
4. 4. 2018
Třídní schůzky
4. 4. 2018
Schůze výboru SRŽPŠ
4. 4. 2018
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
16. 4. 2018
Přijímací zkoušky - 1. termín
12.4. 2018
Přijímací zkoušky - 2. termín
16.4. 2018

Přijímací řízení - 1. termín (vyhlášení výsledků, bude upřesněno podle termínu konání PZ)

duben – květen 2018

Uzavření klasifikace 4. ročníků
23. 4. 2018
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
24.–25. 4. 2018
Klasifikační porada 4. ročníků
25. 4. 2018
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.–15. 5. 2018
Náhradní termíny přijímací zkoušky 10. a 11.5. 2018
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
27. 4. 2018
Ředitelský den
30. 4. 2018
Ředitelský den
7. 5. 2018
Studijní volno F4.,K4.A (5 vyučovacích dnů)
14.–18.5. 2018
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.,K4.A
21.–25. 5. 2018
Studijní volno A4.,K4.B (5 vyučovacích dnů)
21.–25. 5. 2018
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4.,K4.B
28. 5.–1. 6. 2018
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2018
Sportovní kurs - 2. ročník
17.–22. 6. 2018
Uzavření klasifikace 3. ročníků
14. 5. 2018
Poznávací zájezd Neapol 3. - 6.6. 2018
Odborná praxe 3. ročníky
15. - 28. 6. 2018
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
22. 6. 2018
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2018)
do 25. 6. 2018
Výuka podle upraveného rozvrhu
25. 6. 2018 do 13. h
Klasifikační porada
25. 6. 2018 od 14. h
1. ročníky – sportovní turnaj (Žluté lázně), 2. ročníky exkurze (Botanická zahrada)
26. 6. 2018
1. ročníky – Dějepisná procházka Prahou, 2. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně)
27. 6. 2018
Školní výlety
28. 6. 2018
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
29. 6. 2018
Opravné a dodatečné zkoušky
28.–29. 8. 2018
Slavnostní zahájení vyučování
3. 9. 2018

 

 Pozn.: Změna termínů vyhrazena.