Přehled akcí

Ve školním roce 2016/17

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
28. 8. – 11. 9. 2016
Slavnostní zahájení vyučování
1. 9. 2016 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy)
1. 9. – 8. 9. 2016
Školení BOZP, PO, CHLS, třídnické práce, burza učebnic
2. 9. 2016
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36)
5. 9. 2016
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
7. 9. 2016
Praktické maturitní zkoušky profilové části – podzimní termín
12.–13. 9. 2016
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
15. 9. 2016
Peer program – nespecifická primární prevence
18.–22. 9. 2016
Sportovní den - nespecifická primární prevence
26. 9. 2016
Veletrh nápadů učitelů chemie (MSŠCH)
7.–8. 9. 2016
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
11. 10. 2016
Soutěž v počítání na kalkulačce pro žáky ZŠ ?
11. 10. 2016
Platba příspěvků SRŽPŠ
14. 10. 2016
Seminář pro učitele chemie na ZŠ
18. 10. 2016
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. 2016
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
31. 10. 2016
1. Den otevřených dveří
02. 11. 2016
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
04. 11. 2016
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
09. 11. 2016
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
09. 11. 2016
Schůze výboru SRŽPŠ
09. 11. 2016
Třídní schůzky
09. 11. 2016
Závěr 1. čtvrtletí
09. 11. 2016
   
Výstava Schola Pragensis
24.–26. 11. 2016
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2017)
do 1. 12. 2016
2. Den otevřených dveří
08. 12. 2016
Poslední vyučovací den
22. 12. 2016
Vánoční prázdniny
23. 12. - 2. 1. 2017
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
3. 1. 2017
3. Den otevřených dveří
10. 1. 2017
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence
15.–22. 1. 2017
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
23. 1. 2017
Klasifikační porada za 1. pololetí
25. 1. 2017
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
31. 1. 2017
   
Pololetní prázdniny
3. 2. 2017
Maturitní ples – Lucerna
7. 3. 2017
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 10. 3. 2017
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 10. 3. 2017
Jarní prázdniny
13.–19. 3. 2017
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí 31. 3. 2017
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 5. 4. 2017
Třídní schůzky 5. 4. 2017
Schůze výboru SRŽPŠ 5. 4. 2017
Konec 3. čtvrtletí 5. 4. 2017
   
Maturitní zkouška z CJL – písemná práce 11. 4. 2017
Přijímací zkoušky – 1. termín 12. 4. 2017
Přijímací zkoušky – 2. termín 19. 4. 2017
Velikonoční prázdniny
13.-14. 4. 2017
Velikonoční pondělí
17. 4. 2017
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
18. 4. 2017
Uzavření klasifikace 4. ročníků
21. 4. 2017
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
25.–27. 4. 2017
Klasifikační porada 4. ročníků
26. 4. 2017
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
28. 4. 2017
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.–15. 5. 2017
Studijní volno A4.,F4.A (5 vyučovacích dnů)
15.–19. 5. 2017
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4.,F4.A
22.–26. 5. 2017
Studijní volno F4.B,K4.
22.–26. 5. 2017
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.B,K4.
29. 5. – 1. 6. 2017
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2017
Sportovní kurs - 2. ročník
18.–23. 6. 2017
Uzavření klasifikace 3. ročníků
15. 6. 2017
Odborná praxe 3. ročníky
16.-29. 6. 2017
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
23. 6. 2017
Klasifikační porada
26. 6. 2017
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2017)
do 25. 6. 2017
Školní výlety
26.–29. 6. 2017
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
30. 6. 2017
Opravné a dodatečné zkoušky
29.–30. 8. 2017
Slavnostní zahájení vyučování
4. 9. 2017

 

 Pozn.: Změna termínů vyhrazena.