Přehled akcí

 

Ve školním roce 2017/18

Akce Termín
Praktické maturitní zkoušky profilové části (podzimní období)
30.–31. 8. 2017
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy, spádové školy)
1.–7. 9. 2017
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
3.–17. 9 .2017
Slavnostní zahájení vyučování, třídnické práce, úvodní školení BOZP a PO
4. 9. 2017 v 9 h
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36), burza učebnic
5. 9. 2017
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
13. 9. 2017
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní období
14. 9. 2017
Sportovní den - nespecifická primární prevence
26. 9. 2017
Ředitelský den
29. 9. 2017
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
11. 10. 2017
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 20. 10. 2017
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. 2017
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
30. 10. 2017
1. Den otevřených dveří
01. 11. 2017
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
16. 11. 2017
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
22. 11. 2017
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
22. 11. 2017
Schůze výboru SRŽPŠ
22. 11. 2017
Třídní schůzky
22. 11. 2017
Závěr 1. čtvrtletí
22. 11. 2017
   
Výstava Schola Pragensis
23.-25. 11. 2017
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2018)
do 1. 12. 2017
2. Den otevřených dveří
07. 12. 2017
Poslední vyučovací den
22. 12. 2017
Vánoční prázdniny
23. 12. 2017 - 2. 1. 2018
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
3. 1. 2018
3. Den otevřených dveří
9. 1. 2018
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
25. 1. 2018
Klasifikační porada za 1. pololetí
29. 1. 2018
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
31. 1. 2018
   
Ředitelský den
1. 2. 2018
Pololetní prázdniny
2. 2. 2018
Jarní prázdniny
5.–9. 2. 2018
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (dvě třídy)
17.–24. 2. 2018
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence (dvě třídy)
3.–10. 3. 2018
Maturitní ples – Lucerna
13. 3. 2018
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 16.3. 2018
Volba zaměření oboru - 1. ročníky 
do 16.3. 2018
Poznávací zájezd Londýn 17. - 20.3. 2018
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
28. 3. 2018
Závěr 3. čtvrtletí
28. 3. 2018
   
Velikonoční prázdniny
29.–30. 3. 2018
Velikonoční pondělí
2. 4. 2018
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
4. 4. 2018
Třídní schůzky
4. 4. 2018
Schůze výboru SRŽPŠ
4. 4. 2018
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
16. 4. 2018
Přijímací zkoušky - 1. termín
12.4. 2018
Přijímací zkoušky - 2. termín
16.4. 2018

Přijímací řízení - 1. termín (vyhlášení výsledků, bude upřesněno podle termínu konání PZ)

duben – květen 2018

Uzavření klasifikace 4. ročníků
23. 4. 2018
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
24.–25. 4. 2018
Klasifikační porada 4. ročníků
25. 4. 2018
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.–15. 5. 2018
Náhradní termíny přijímací zkoušky 10. a 11.5. 2018
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
27. 4. 2018
Ředitelský den
30. 4. 2018
Ředitelský den
7. 5. 2018
Studijní volno F4.,K4.A (5 vyučovacích dnů)
14.–18.5. 2018
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.,K4.A
21.–25. 5. 2018
Studijní volno A4.,K4.B (5 vyučovacích dnů)
21.–25. 5. 2018
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4.,K4.B
28. 5.–1. 6. 2018
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2018
Sportovní kurs - 2. ročník
17.–22. 6. 2018
Uzavření klasifikace 3. ročníků
14. 5. 2018
Poznávací zájezd Neapol 3. - 6.6. 2018
Odborná praxe 3. ročníky
15. - 28. 6. 2018
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
22. 6. 2018
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2018)
do 25. 6. 2018
Výuka podle upraveného rozvrhu
25. 6. 2018 do 13. h
Klasifikační porada
25. 6. 2018 od 14. h
1. ročníky – sportovní turnaj (Žluté lázně), 2. ročníky exkurze (Botanická zahrada)
26. 6. 2018
1. ročníky – Dějepisná procházka Prahou, 2. ročníky - sportovní turnaj (Žluté lázně)
27. 6. 2018
Školní výlety
28. 6. 2018
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
29. 6. 2018
Opravné a dodatečné zkoušky
28.–29. 8. 2018
Slavnostní zahájení vyučování
3. 9. 2018

 

Ve školním roce 2016/17

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
28. 8. – 11. 9. 2016
Slavnostní zahájení vyučování
1. 9. 2016 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy)
1. 9. – 8. 9. 2016
Školení BOZP, PO, CHLS, třídnické práce, burza učebnic
2. 9. 2016
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36)
5. 9. 2016
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
7. 9. 2016
Praktické maturitní zkoušky profilové části – podzimní termín
12.–13. 9. 2016
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
15. 9. 2016
Peer program – nespecifická primární prevence
18.–22. 9. 2016
Sportovní den - nespecifická primární prevence
26. 9. 2016
Veletrh nápadů učitelů chemie (MSŠCH)
7.–8. 9. 2016
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
11. 10. 2016
Soutěž v počítání na kalkulačce pro žáky ZŠ ?
11. 10. 2016
Platba příspěvků SRŽPŠ
14. 10. 2016
Seminář pro učitele chemie na ZŠ
18. 10. 2016
Podzimní prázdniny
26.–27. 10. 2016
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
31. 10. 2016
1. Den otevřených dveří
02. 11. 2016
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
04. 11. 2016
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
09. 11. 2016
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
09. 11. 2016
Schůze výboru SRŽPŠ
09. 11. 2016
Třídní schůzky
09. 11. 2016
Závěr 1. čtvrtletí
09. 11. 2016
   
Výstava Schola Pragensis
24.–26. 11. 2016
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2017)
do 1. 12. 2016
2. Den otevřených dveří
08. 12. 2016
Poslední vyučovací den
22. 12. 2016
Vánoční prázdniny
23. 12. - 2. 1. 2017
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
3. 1. 2017
3. Den otevřených dveří
10. 1. 2017
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence
15.–22. 1. 2017
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
23. 1. 2017
Klasifikační porada za 1. pololetí
25. 1. 2017
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
31. 1. 2017
   
Pololetní prázdniny
3. 2. 2017
Maturitní ples – Lucerna
7. 3. 2017
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 10. 3. 2017
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 10. 3. 2017
Jarní prázdniny
13.–19. 3. 2017
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí 31. 3. 2017
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 5. 4. 2017
Třídní schůzky 5. 4. 2017
Schůze výboru SRŽPŠ 5. 4. 2017
Závěr 3. čtvrtletí 5. 4. 2017
   
Maturitní zkouška z CJL – písemná práce 11. 4. 2017
Přijímací zkoušky – 1. termín 12. 4. 2017
Přijímací zkoušky – 2. termín 19. 4. 2017
Velikonoční prázdniny
13.-14. 4. 2017
Velikonoční pondělí
17. 4. 2017
Přechod TV z tělocvičny na hřiště
18. 4. 2017
Uzavření klasifikace 4. ročníků
21. 4. 2017
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
25.–27. 4. 2017
Klasifikační porada 4. ročníků
26. 4. 2017
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
28. 4. 2017
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.–15. 5. 2017
Studijní volno A4.,F4.A (5 vyučovacích dnů)
15.–19. 5. 2017
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4.,F4.A
22.–26. 5. 2017
Studijní volno F4.B,K4.
22.–26. 5. 2017
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.B,K4.
29. 5. – 1. 6. 2017
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2017
Sportovní kurs - 2. ročník
18.–23. 6. 2017
Uzavření klasifikace 3. ročníků
15. 6. 2017
Odborná praxe 3. ročníky
16.-29. 6. 2017
Uzavření klasifikace 1. a 2. ročníky
23. 6. 2017
Klasifikační porada
26. 6. 2017
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2017)
do 25. 6. 2017
Školní výlety
26.–29. 6. 2017
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
30. 6. 2017
Opravné a dodatečné zkoušky
29.–30. 8. 2017
Slavnostní zahájení vyučování
4. 9. 2017

 

 Pozn.: Změna termínů vyhrazena.