Přehled akcí

Ve školním roce 2015/16

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Erasmus+)
30.8. – 12.9. 2015
Slavnostní zahájení vyučování
1.9. 2015 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy)
1.9. – 7.9.2015
Zahájení výuky podle rozvrhu hodin (sudý týden 1/36)
2.9.2015
Odborná praxe žáků 4. ročníků
2.9. – 15.9. 2015
Burza učebnic, prodejní výstava učebnic
2.9.2015
Praktické maturitní zkoušky profilové části – podzimní termín
8. – 9.9. 2015
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
9.9.2015
Peer program – nespecifická primární prevence
14.-18.9.2015
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
14.9.2015
Sportovní den, nespecifická primární prevence
22.9.2015
Den absolventů školy
1.10.2015
Nácvik chování v krizových situacích, školní preventivní program
13.10.2015
Soutěž v počítání na kalkulačce pro žáky ZŠ
13.10.2015
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 16.10. 2015
Podzimní prázdniny
29. a 30.10. 2015
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
2.11.2015
Den otevřených dveří
4.11.2015
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
6.11.2015
Studentská odborná konference, preventivní program pro 1. a 2. ročníky
11.11.2015
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
11.11.2015
Schůze výboru SRŽPŠ
11.11.2015
Třídní schůzky
11.11.2015
Závěr 1. čtvrtletí
11.11.2015
 
Výstava Schola Pragensis
26. – 28.11.2015
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2015)
do 1.12.2015
Den otevřených dveří
3.12.2015
Poslední vyučovací den
22.12.2015
Vánoční prázdniny
23.12. - 3.1. 2016
Zahájení výuky (podle rozvrhu lichého týdne)
4.1.2016
Den otevřených dveří
12.1.2016
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
22.1.2016
Klasifikační porada za 1. pololetí
25.1.2016
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
28.1.2016
Pololetní prázdniny
29.1.2016
 
 
LVK 1. ročníky, specifická primární prevence
6. – 13.2. 2016
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 26. 2. 2016
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 26. 2. 2016
Jarní prázdniny
29.2. – 4.3.2016
Maturitní ples – Lucerna
15.3.2016
Velikonoční prázdniny
24.-25.3.2016
Velikonoční pondělí
28.3.2016
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
1.4.2016
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
6.4.2016
Třídní schůzky
6.4.2016
Konec 3. čtvrtletí
6.4.2016
Schůze výboru SRŽPŠ
6.4.2016
 
Přijímací zkoušky
Závěr dubna 2016
Přijímací řízení - 1. termín (vyhlášení výsledků)
22.4.2016
Uzavření klasifikace 4. ročníků
22.4.2016
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
25.-27.4.2016
Klasifikační porada 4. ročníků
26.4.2016
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
29.4.2016
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
2.-15.5.2016
Studijní volno A4., F4.
16.-20.5.2016
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4., F4.
23.5.-27.5.2016
Studijní volno K4.
23.5.-27.5.2016
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) K4.
30.5.-3.6.2016
Sportovní den, nespecifická primární prevence
červen 2016
Sportovní kurs - 2. ročník
19.6.- 24.6.2016
Uzavření klasifikace 3. ročníků
13.6.2016
Odborná praxe 3. ročníky
16. - 29.6.2016
Uzavření klasifikace ostatní třídy
24.6.2016
Klasifikační porada
27.6.2016
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2015)
do 25.6.2016
Školní výlety
27. - 29.6.2016
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
30.6.2016
Opravné a dodatečné zkoušky
26.-29.8.2016
Slavnostní zahájení vyučování
1.9.2016

 

Ve školním roce 2014/15

 

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Leonardo)
31.8. – 13.9. 2014
Slavnostní zahájení vyučování
1.9. 2014 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy)
1.9. – 5.9.2014
Zahájení výuky podle rozvrhu (sudý týden 1/36)
2.9. 2014
Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru aplikovaná chemie
2.9. – 15.9. 2014
Burza učebnic, prodejní výstava učebnic
2.9.2014
Praktické maturitní zkoušky profilové části – podzimní termín
8. – 9.9. 2014
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku
10.9.2014
Peer program
15.-19.9.2014
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín
15. - 16. 9.2014
Burza škol Kolín
19.9.2014
Sportovní den
23.9.2014
Nácvik chování v krizových situacích
2.10.2014
Soutěž v počítání na kalkulačce pro žáky ZŠ
2.10.2014
Veletrhu celoživotního vzdělávání, středních škol a učilišť - Zdice
7. – 8.10. 2014
Veletrh vzdělávání – Kladno
14. – 15.10.2014
Platba příspěvků SRŽPŠ
do 17.10. 2014
Podzimní prázdniny
27. a 29.10. 2014
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny
3.11.2014
Den otevřených dveří
5.11.2014
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí
7.11.2014
Studentská odborná konference
12.11.2014
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí
12.11.2014
Schůze výboru SRŽPŠ
12.11.2014
Třídní schůzky
12.11.2014
Závěr 1. Čtvrtletí
12.11.2014
 
 
Výstava Schola Pragensis
20. – 22.11.2014
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2015)
do 1.12.2014
Den otevřených dveří
4.12.2014
Poslední vyučovací den
19.12.2014
Vánoční prázdniny
20.12. - 4.1. 2015
Zahájení výuky (podle rozvrhu sudého týdne)
5.1.2015
LVK 1. ročníky (1.A a 1.B)
10. – 17.1. 2015
Den otevřených dveří
13.1.2015
Uzavření klasifikace za 1. pololetí
23.1.2015
Klasifikační porada za 1. pololetí
26.1.2015
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace
29.1.2015
Pololetní prázdniny
30.1.2015
 
 
LVK 1. ročníky (1.C a 1.D)
7. - 14. 2. 2015
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty
do 20. 2. 2015
Volba zaměření oboru - 1. ročníky
do 20. 2. 2015
Jarní prázdniny
23.2.-1.3.2015
Maturitní ples – Lucerna
24.3.2015
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí
1.4.2015
Velikonoční prázdniny
2.-3.4.2015
Velikonoční pondělí
6.4.2015
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí
8.4.2015
Třídní schůzky
8.4.2015
Konec 3. Čtvrtletí
8.4.2015
Schůze výboru SRŽPŠ
8.4.2015
Přijímací zkoušky (centrálně zadané testy) 15.4.2015
 
 
Přijímací řízení - 1. termín (vyhlášení výsledků)
22.4.2015
Uzavření klasifikace 4. ročníků
24.4.2015
Klasifikační porada 4. ročníků
27.4.2015
Vydání vysvědčení 4. ročníkům
30.4.2015
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín
4.-15.5.2015
Náhradní termín pro přijímací zkoušky 14.5.2015
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části
Bude upřesněno
Studijní volno A4.A, A4.B
11.-15.5.2015
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4.A, A4.B
18.5.-22.5.2015
Studijní volno F4.
18.5.-22.5.2015
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.
25.5.-29.5.2015
Sportovní den
červen 2015
Sportovní kurs - 2. ročník
červen 2015
Uzavření klasifikace 3. ročníků
15.6.2015
Odborná praxe 3. ročníky
16. - 29.6.2015
Uzavření klasifikace ostatní třídy
23.6.2015
Klasifikační porada
24.6.2015
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období 2015)
do 25.6.2015
Školní výlety
25. - 29.6.2015
Závěr školního roku, vydání vysvědčení
30.6.2015
Opravné a dodatečné zkoušky
26.-28.8.2015
Slavnostní zahájení vyučování
1.9.2015

 

 

Ve školním roce 2013/14

Akce Termín
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Leonardo) 1.9. - 15.9. 2013
Slavnostní zahájení vyučování 2.9. 2012 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) 2.9. - 6.9.2013
Zahájení výuky podle rozvrhu (sudý týden 1/36) 3.9.2013
Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru aplikovaná chemie 3.9. - 16.9. 2013
Burza učebnic, prodejní výstava učebnic 3.9.2013
Písemné a praktické maturitní zkoušky profilové části - podzimní termín 9. - 10.9.2013
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku 11.9.2013
Schůze výboru SRŽPŠ 11.9.2013
Peer program 16.-20.9.2013
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín 17. 9.2013
Sportovní den 24.9.2013
Nácvik chování v krizových situacích 10.10.2013
Soutěž v počítání na kalkulačce pro žáky ZŠ 10.10.2013
Veletrh vzdělávání - Kladno 14. - 16.10.2013
Platba příspěvků SRŽPŠ do 18.10. 2013
Podzimní prázdniny 29. a 30.10. 2013
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny 4.11.2013
Den otevřených dveří 5.11.2013
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí 8.11.2013
Studentská odborná konference 13.11.2013
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 13.11.2013
Schůze výboru SRŽPŠ 13.11.2013
Třídní schůzky 13.11.2013
Závěr 1. Čtvrtletí 13.11.2013
   
Výstava Schola Pragensis 21. - 23.11.2013
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2014) do 1.12.2013
Den otevřených dveří 4.12.2013
Poslední vyučovací den 20.12.2013
Vánoční prázdniny 21.12. - 3.1. 2014
Zahájení výuky (podle rozvrhu sudého týdne) 6.1.2014
Den otevřených dveří 9.1.2014
Uzavření klasifikace za 1. pololetí 24.1.2014
Klasifikační porada za 1. pololetí 27.1.2014
Konec 1. pololetí, vydání výpisu z klasifikace 30.1.2014
Pololetní prázdniny 31.1.2014
   
Jarní prázdniny 17.-23.2.2014
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty do 17. 2. 2014
Volba zaměření oboru - 1. ročníky do 17. 2. 2014
LVK 1. ročníky 1. - 8. 3. 2014
Maturitní ples - Lucerna 18.3.2014
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí 4.4.2014
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 9.4.2014
Třídní schůzky 9.4.2014
Konec 3. Čtvrtletí 9.4.2014
Schůze výboru SRŽPŠ 9.4.2014
   
Velikonoční prázdniny 17.-18.4.2014
Velikonoční pondělí 21.4.2014
Přijímací řízení - 1. termín 22.4.2014
Uzavření klasifikace 4. ročníků 25.4.2014
Klasifikační porada 4. ročníků 28.4.2014
Vydání vysvědčení 4. ročníkům 30.4.2014
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín 2.-10.5.2014
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části Bude upřesněno
Studijní volno F4.A, F4.B 12.-16.5.2014
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4.A, F4.B 19.5.-23.5.2014
Studijní volno A4. 19.5.-23.5.2014
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4. 26.5.-30.5.2014
Sportovní den červen 2014
Sportovní kurs - 2. ročník červen 2014
Uzavření klasifikace 3. ročníků ACH 12.6.2014
Odborná praxe 3. ročníky 13. - 26.6.2014
Uzavření klasifikace ostatní třídy 20.6.2014
Klasifikační porada 23.6.2014
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období) do 25.6.2014
Školní výlety 23. - 26.6.2014
Závěr školního roku, vydání vysvědčení 27.6.2014
Opravné a dodatečné zkoušky 26.-28.8.2014
Slavnostní zahájení vyučování 1.9.2014

 

Ve školním roce 2012/13

Akce Termín
Konference EuCheMS 26. – 30.8.2012
Zahraniční stáž pro 4. ročníky - SRN (Projekt Leonardo) 2.9. – 15.9. 2012
Slavnostní zahájení vyučování 3.9. 2012 v 9.00 h
Společná část maturitní zkoušky (písemné práce a didaktické testy) 3.9. – 7.9.2012
Zahájení výuky podle rozvrhu (sudý týden 1/36) 4.9.2012
Odborná praxe žáků 4. ročníku oboru aplikovaná chemie 4.9. – 17.9. 2012
Burza učebnic, prodejní výstava učebnic 4.9.2012
Písemné a praktické maturitní zkoušky profilové části – podzimní termín 11. – 12.9.2012
Obhajoby Responsible Care (SCHP ČR) 11.9.2012
Třídní schůzky pro rodiče žáků 1. ročníku 11.9.2012
Schůze výboru SRŽPŠ 11.9.2012
Chemický jarmark na VŠCHT 13.9.2012
Ústní část maturitní zkoušky - podzimní termín 17. – 18.9.2012
Peer program 24. – 27.9. 2012
Turnaj tří škol (v rámci oslav 175 let vzniku 1. české průmyslové školy) 25.9.2012
Sportovní den 25.9.2012
Státní svátek 28.9.2012
PVA Letňany – Myšpulínova laboratoř 28.- 30.9.2012
Seminář pro učitele chemie ze ZŠ 2.10.2012
PVA Letňany – Myšpulínova laboratoř 6.- 7.10.2012
Den absolventů školy 12.10.2012
Nácvik chování v krizových situacích 18.10.2012
Soutěž práce v tabulkovém procesoru pro žáky ZŠ 18.10.2012
Platba příspěvků SRŽPŠ do 19.10. 2012
Podzimní prázdniny 25. a 26.10. 2012
TEV přechod ze hřiště do tělocvičny 29.10.2012
NTM – otevření nové expozice chemie 5. – 15.11.2012
Den otevřených dveří 7.11.2012
Uzavření klasifikace za 1. čtvrtletí 9.11.2012
Schůze výboru SRŽPŠ 14.11.2012
Den budoucích vědců, SOK (ÚMCH AV ČR, ÚFCH AV ČR) 14.11.2012
Klasifikační porada za 1. čtvrtletí 14.11.2012
Třídní schůzky 14.11.2012
Závěr 1. čtvrtletí 14.11.2012
   
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro jarní období 2013) do 15.11.2012
Státní svátek 17.11.2012
Výstava Schola Pragensis 22. – 24.11.2012
Den otevřených dveří 4.12.2012
Konference pro učitele chemie v NTK (VŠCHT) 5.12.2012
Poslední vyučovací den 21.12.2012
Vánoční prázdniny 22.12. - 2.1. 2013
Zahájení výuky 3.1.2013
Den otevřených dveří 10.1.2013
Uzavření klasifikace za 1. pololetí 25.1.2013
Klasifikační porada za 1. pololetí 28.1.2013
Konec 1. pololetí, vydání vysvědčení 31.1.2013
Pololetní prázdniny 1.2.2013
Jarní prázdniny 11.-15.2.2013
Odevzdání přihlášek na volitelné a nepovinné předměty do 22. 2. 2013
Volba zaměření oboru - 1. ročníky ACH do 22. 2. 2013
LVK 1. ročníky 23.2. - 1.3.2013
Maturitní ples – Lucerna 19.3.2013
Velikonoční prázdniny 28.-29.3.2013
Velikonoční pondělí 1.4.2013
Uzavření klasifikace za 3. čtvrtletí 5.4.2013
Schůze výboru SRŽPŠ 10.4.2013
Klasifikační porada za 3. čtvrtletí 10.4.2013
Třídní schůzky 10.4.2013
Přijímací řízení - 1. termín 22.4.2013
Uzavření klasifikace 4. ročníků 24.4.2013
Klasifikační porada 4. ročníků 24.4.2013
Přijímací řízení - 1. termín 23.4.2012
Vydání vysvědčení 4. ročníkům 30.4.2013
Písemné zkoušky společné části maturitní zkoušky - jarní termín 2.-10.5.2013
Praktické a písemné maturitní zkoušky profilové části 9. - 10.5.2013
Studijní volno A4., L4. 13.-17.5.2013
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) A4., L4. 20.5.-24.5.2013
Studijní volno F4. 20.5.-24.5.2013
Ústní část maturitní zkoušky (společná a profilová část) F4. 27.5.-31.5.2013
Sportovní den červen 2013
Sportovní kurs - 2. ročník červen 2013
Uzavření klasifikace 3. ročníků ACH 13.6.2013
Odborná praxe 3. ročníky 14. - 27.6.2013
Uzavření klasifikace ostatní třídy 21.6.2013
Odevzdání přihlášek k maturitní zkoušce (pro podzimní období) do 25.6.2013
Klasifikační porada 24.6.2013
Školní výlety 24. - 27.6.2013
Závěr školního roku, vydání vysvědčení 28.6.2013
Opravné a dodatečné zkoušky 27.-30.8.2013
Slavnostní zahájení vyučování 2.9.2013

 

 

 Pozn.: Změna termínů vyhrazena.