Praxe v Německu - Erasmus +, září 2019

Žáci: 

22 vybraných žáků 4. ročníků naší školy se v září 2019  opět zúčastnilo  zahraniční praxe v rámci projektu Erasmus+ (2.9. - 15.9.2019)

Absolvovali odbornou praxi ve vzdělávacím centru: Rhein - Erft -

Akademie v Hürthu u Kolína nad Rýnem, v tzv. techniku na poloprovozních aparaturách.

 

Součástí odborné praxe nebyla pouze práce v Techniku, ale také  odborné exkurze a

volnočasové aktivity, žáci poznali okolí Kolína nad Rýnem, Bonnu, Hütrhu.

 

Další projekt Erasmus +, mobilita žáků se uskuteční v září 2020.