Středoškolská odborná činnost

Informace o SOČ

 

SOČ je soutěží talentovaných středoškoláků v řešení odborných problémů v 18 vědních oborech.. Soutěž probíhá zpravidla ve třech kolech formou soutěžních přehlídek, kde soutěžící své práce obhajují. Nejúspěšnější řešitelé jsou často vybíráni k účasti na obdobných mezinárodních soutěžích.

Cílem této soutěže vyhlašované Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy a garantované Národním istitutem dětí a mládeže MŠMT je vést talentované žáky k samostatnému a tvořivému přístupu při řešení odborných problémů.

V naší škole každoročně probíhá školní kolo v listopadu a nejlepší postupují do pražského kola a nezřídka do kola celostátního. Oblíbeným místem pro pořádání školního kola je sál ÚMCH AV ČR, zde probíhá základní kolo při studentské konferenci.

Obory: naši žáci si obvykle vybírají soutěžní obor chemie, také pracují v oboru ochrana a tvorba životního prostředí a občas i v oboru fyzika nebo matematika. Svou činnost realizují na našich fakultních školách a na různých ústavech AVČR.

Více na http://www.soc.cz

Kontakt: zita.valentova@mssch.cz

 nová témata v sekci - žáci!!!

Magistrát Hlavního Města Prahy

Adresa školy:
Masarykova střední škola chemická
Křemencova 179/12
116 28  Praha 1-Nové Město
Telefony:
Kancelář:
Ředitel:
Jídelna:

222 924 444
222 924 427
222 924 405

Prohlášení o přístupnosti