Obor vzdělávání 28 - 44 - M/01 Aplikovaná chemie

Přehled aktuálních zaměření:

 

Syntéza a výroba léčiv

Forenzní analýza

Klinická a toxikologická analýza