Maturity - koncepce státních maturitních zkoušek (platná od roku 2011)

Všechny obory vzdělávání na naší škole jsou ukončeny maturitní zkouškou.

 

 

Společná část maturitní zkoušky:

 

  1. Český jazyk a literatura
  2. Anglický jazyk nebo matematika

 

Profilová část maturitní zkoušky

Je rozdílná podle zaměření oboru vzdělávání.

 

Profilová maturitní zkouška sestává ze tří povinných zkoušek:

  • z hlavního odborného předmětu (analytická chemie pro zaměření Klinická a toxikologická analýza a Forenzní analýza, chemická technologie pro zaměření Syntéza a výroba léčiv) konané formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí
  • z praktické zkoušky z hlavního odborného předmětu konané formou písemné a praktické zkoušky nebo vypracováním maturitní práce a její obhajobou před zkušební maturitní komisí
  • z volitelného předmětu


Žák si může v rámci profilové zkoušky zvolit maximálně dvě nepovinné zkoušku konanou formou ústní zkoušky před zkušební maturitní komisí.

 

Konkretní struktura profilové zkoušky je vždy upřesněna v souladu s platnou legislativou nejpozději 7 měsíců před konáním první zkoušky v sekci pro žáky.