Vybavení školy

Pro základní  představu o činnosti a vybavení školy jsme vybrali některé specifické oblasti, charakteristické pro naši školu. Zdaleka nejde o úplný výčet vybavení, ale spíš to, co považujeme s ohledem na výuku a pobyt ve škole za důležité. Studenti tráví velkou část dne ve školní budově, proto se pro ně snažíme vytvořit příjemné  prostředí. Pro bližší představu doporučujeme návštěvu školy v rámci dnů otevřených dveří; osobní kontakt a vlastní zkušenost považujeme za neocenitelnou.