Úspěchy v soutěžích

Cena Nadačního fondu J. Heyrovského

Ve středu 12. prosince 2018 proběhlo slavnostní předávání Cen Nadačního fondu Jaroslava Heyrovského, která je udělována vítězům národních kol olympiád či středoškolské odborné činnosti. V letošním roce tuto cenu obdržel náš bývalý žák Petr Palivec, K4.A za vítězství v národním kole chemické olympiády kategorie E. Gratulujeme!

Ostatní: 

Krajské kolo ChO kat. E

Ve středu 28. listopadu proběhlo na naší škole krajské kolo chemické olympiády kategorie E (nejvyšší kategorie určená pro žáky 3. a 4. ročníků chemických škol). Postoupilo do něj 8 žáků, kteří nejlépe zvládli školní kolo. Čekala na ně praktická část, v rámci níž stanovovali obsah Bi a Zn ve vzorku několika různými titracemi. V teoretické části řešili úlohy týkající se chemie chromu a manganu, v organické části byly úlohy zaměřeny na reakce karbonylové skupiny a ve fyzikální části se úlohy týkaly spektrometrie a různých stanovení.

Krajské kolo ChO kat. B

Ve čtvrtek 10. května proběhlo krajské kolo chemické olympiády kategorie B na VŠCHT. Z naší školy byli vybráni první 2 ze školného kola - Jan Červinka a Martin Kovář, oba z A3. Úlohy anorganické části se týkaly halogenů, organická část byla zaměřena na aromatické sloučeniny. V praktické části se účastníci zabývali argentometrií.

Krajsko kolo ChO kat. C

Krajské kolo chemické olympiády kategorie C (1. a 2. ročníky) se konalo ve středu 18. dubna na Přírodovědecké fakultě UK. Naši školu reprezentovala vítězka školního kola Hana Kovářová, K2. Na soutěžící čekaly úlohy vycházející ze školního kola - týkaly se především biogenních prvků, jejich reakcí apod. V praktické části účastníci stanovovali tvrdost vody. Hanka si se všemi úlohami poradila bravurně a celkově skončila na velice pěkném 5. místě v celkové konkurenci 34 účastníků.

Gratulujeme k hezkému výsledku a přejeme do dalších let hodně štěstí!

Krajské kolo ChO kat. E

Ve středu 29. listopadu se na naší škole letos nově konalo krajské kolo chemické olympiády kategorie E. Dosud nejlepší ze školního kola absolvovali krajské kolo na Přírodovědecké fakultě UK společně s kategorií A.

Ostatní: 

Studentská odborná konference 2017

Dnes proběhla Studentská odborná konference v Makromolekulárním ústavu na Petřinách dle programu

Všechny práce byly výborné, porota je vyhodnotila takto:

1. místo 

Žáci: 
Ostatní: 

Úspěch v SOČ

Celostátní přehlídka SOČ se konala 16.-18. června 2017 v Boskovicích a naši žáci Kamila Starkbaumová a Petr Palivec získali se svou prací 3. místo. Blahopřejeme!

Žáci: 
Ostatní: 

Stránky

 

Přihlásit se k odběru Úspěchy v soutěžích